Nieuws
Vijfhonderd euro energietoeslag

Alle inwoners die vorig jaar de energietoeslag van 1300 euro hebben ontvangen krijgen nog deze maand 500 euro als voorschot op de energietoeslag voor dit jaar, die voor hen 1800 euro in totaal wordt. Voor mensen die alleen dit jaar de energietoeslag krijgen wordt die 800 euro. In april komt er een gemeentelijk noodfonds voor mensen die ondanks alle steunregelingen inzake energielasten en bijzondere bijstand, nog in financiële problemen zitten.

Dat heeft wethouder Philip van Veller een commissie uit de gemeenteraad bericht in een beraad over subsidies voor sportverenigingen, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, wijkcentra en kleine ondernemers om energiearmoede te bestrijden. De wethouder lanceerde dat voorstel vorige maand. Er is 900.000 euro voor beschikbaar.

In de commissie bestond wrevel over het feit dat de wethouder eerder met de subsidieregeling kwam dan een noodfonds voor inwoners. Van Veller stelde dat de urgentie bij ‘anderen’ nu hoger is. ,,Ik zie nog niet dat individuen echt in problemen komen’’, zo zei hij verwijzend naar het komende noodfonds. Van Veller betoogde tot nu toe één geval te kennen dat onder het noodfonds zou kunnen vallen, al moeten de kaders daarvoor nog opgesteld worden.

Van Veller stelde dat er voor inwoners al enorm veel is gedaan. Hij verwees naar de energietoeslag, de extra 500 euro nu, het prijsplafond energie, het landelijke noodfonds en zaken als energiecoaches en bijzondere bijstand.

Naar aanleiding van talloze opmerkingen over de inhoud van de subsidieregeling gaf Van Veller aan dat B&W bevoegd zijn regels te stellen. Hij betoogde dat hij de zaak alleen bij de gemeenteraad had neergelegd om de zienswijze van de diverse fracties te vernemen. ,,En dat nemen we dan mee in de definitieve regeling.’’

Dat de sportverenigingen het meest lijken te profiteren van de subsidieregeling verdedigde de wethouder door te verwijzen naar het beroep op steun tijdens de coronapandemie. Sportverenigingen krijgen normaliter geen subsidie en hebben wel te maken met stijgende huur- en energielasten, zo gaf hij aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter