Nieuws
Burgerinitiatief Vlietland wil geheime stukken

Het Burgerinitiatief Vlietland gaat in beroep tegen het besluit van B&W van Leidschendam-Voorburg om een groot deel van de stukken aangaande een advies van de huisadvocaat over het bouwplan voor Vlietland, niet openbaar te maken.

B&W vroegen de huisadvocaat om raad naar aanleiding van een voorstel van het Burgerinitiatief aan de gemeenteraad om een ontwerp wijziging van het bestemmingsplan Vlietland Noord waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen daar mogelijk werd niet te behandelen.

In plaats daarvan zou de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit moeten nemen, gevolgd door burgerparticipatie om zo tot een nieuw plan voor het gebied te komen. Gedurende die periode zouden reeds gemaakte afspraken over bebouwing moeten rusten.

Het Burgerinitiatief heeft zich nu tot de bezwaarschriftcommissie van de gemeente gewend: ‘Hierbij maken wij namens het Burgerinitiatief Vletland bezwaar tegen het niet-openbaar maken van de gevraagde documenten met betrekking tot het advies van de huisadvocaat over het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan Vlietland Noord’.

‘Wij verzochten om inzage in het advies, in alle interne correspondentie over dit advies – inclusief, app-verkeer, mails, overleggen, agenda uitnodigingen, et cetera, – in de correspondentie tussen de gemeente en de huisadvocaat over het advies en in die met de exploitant en ontwikkelaar over het advies. Wij ontvingen slechts 5 e-mails gedateerd op 16 en 17 november 2022. Inzage in het advies zelf en andere correspondentie is geweigerd’.

Het Burgerinitiatief noemt een aantal redenen voor het bezwaar. Zo kwam een ambtelijk advies over het voorstel van het Burgerinitiatief ongebruikelijk snel tot stand (binnen drie weken); zijn er geen stukken over interne bijeenkomsten bij de gemeente (die er toch hadden moeten zijn); is onduidelijk of verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer persoonlijke of bestuurlijke beleidsopvattingen aan de huisadvocaat heeft voorgelegd; schermt de gemeente met schade voor de belangen van de gemeente door openbaarmaking; wordt het voorstel van het Burgerinitiatief onjuist weergegeven in de gewisselde stukken; zou een betrouwbare overheid juist gebaat zijn bij openbaarmaking; worden vragen over de juridische onderbouwing van het ambtelijk advies niet beantwoord; is nog steeds onduidelijk wat de huisadvocaat nu is voorgelegd en gevraagd.

Het Burgerinitiatief formuleert in het bezwaarschrift ook 8 vragen om helder te krijgen wat er is daadwerkelijk is voorgelegd:

1. Ja/nee: Het volledige advies van het Burgerinitiatief is voorgelegd met de brief en de beide juridische notities over het voorbereidingsbesluit en de schadeclaim,

2. Ja/nee: De ambtelijke notitie is voorgelegd aan de huisadvocaat,

3. Ja/nee: Er zijn ambtelijke vragen voorgelegd,

4. Ja/nee: Er zijn ambtelijke beleidsopvattingen voorgelegd en gedeeld,

5. Ja/nee: Er zijn bestuurlijke vragen voorgelegd,

6. Ja/nee: Er zijn bestuurlijke beleidsopvattingen voorgelegd en gedeeld,

7. Op hoeveel punten is het advies en het commentaar van de huisadvocaat ingewerkt en overgenomen?,

8. Op hoeveel punten is het advies en commentaar van de huisadvocaat niet ingewerkt en overgenomen? Waarom niet?

‘We zeggen niet dat ons advies om een voorbereidingsbesluit door de gemeenteraad te nemen gratis of risicoloos is. Maar democratie is nu eenmaal niet voor bange mensen. En er gaat nu mogelijk al zoveel publiek geld in Vlietland geïnvesteerd worden, dat dit mogelijk ook gedeeltelijk alternatief kan worden aangewend voor een schikking met die partijen met bestaande rechten: de exploitant en ontwikkelaar. Waar een wil is, is een weg naar een groene oplossing. Een groene oplossing die zo breed gewenst en gedragen wordt in de gehele regio. Door zowel burgers als de omliggende gemeenten en zelfs de provincie. Met vriendelijke groet en mede namens ruim 17.000 petitie-ondertekenaars voor een groen en open Vlietland. Burgerinitiatief Vlietland’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter