Nieuws
Slibdepot in de maak

B&W van Den Haag willen op het bedrijfsterrein Westvliet, achter Westvlietweg 69, een slibdepot laten aanleggen. Daar zou zogenoemd RKG-slib terecht moeten komen; slib dat vrijkomt vrij bij het (machinaal) reinigen van riolen, kolken en gemalen. Het bestaat grotendeels uit zand, maar ook uit andere stoffen die in het riool terecht zijn gekomen. De kans dat er zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), die zeer schadelijk zijn voor mens en/of milieu, is zeer klein.

In het depot zouden ook grondstoffen ten behoeve van de wegenbouw opgeslagen moeten worden. B&W van Den Haag en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) willen vergunning geven voor de op- en overslag. Degenen die daar bezwaar tegen hebben kunnen tot 23 maart een zogenoemde zienswijze indienen bij ODH.

Het depot zou op een stuk braakliggend land moeten komen, in de westelijke kom van het Prins Clausplein, nabij Spoorlaan en A12, zo’n 500 meter ten oosten van Huygens Hofwijck. Het zou via Waterpas bereikbaar moeten worden voor trucks.

Er zijn al bewoners van Voorburg die ageren tegen het plan. Zij vrezen stank, geluidoverlast en waarschuwen voor veel meer zwaar verkeer op de Westvlietweg in verband met de op- en overslag van het slib en andere materialen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter