Nieuws
Geld voor burgerparticipatie Vlietland

Provinciale Staten hebben met 29 stemmen voor en 22 tegen Gedeputeerde Staten opgedragen 40.000 euro uit te trekken om burgerparticipatie van omwonenden inzake het omstreden plan 222 recreatiewoningen te bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland te ondersteunen. Tegen stemden VVD, ChristenUnie/SGP, D66 en JA21. Het voorstel was afkomstig van de PvdA.

In de aangenomen motie wordt geconstateerd dat:

= De bouwplannen van Recreatie Centrum Vlietland (RCV) en ontwikkelbedrijf Dutch Lake Recidence (DLR) onder meer 222 luxe vakantievilla’s, een facilitair gebouw, circa 520 parkeerplaatsen, een restaurant, de aanleg en verbreding van toegangswegen en de aanleg van geluidswallen in het recreatiegebied Vlietland een ingewikkeld en langdurig verloop kennen waar vele partijen en overheden een rol spelen,

= Het recreatiegebied Vlietland een belangrijke recreatieve rol vervult voor omwonenden in de hele regio.

= Het Burgerinitiatief Vlietland meer dan 17.000 handtekeningen heeft opgehaald van omwonenden die zich zorgen maken over het groene, openbare en toegankelijke karakter van het recreatiegebied.

= De besluitvorming met betrekking tot het bestemmingsplan Vlietland Noord bij de gemeente Leidschendam Voorburg ligt, maar dat omliggende gemeenten zoals Leiden en Voorschoten aangeven betrokken te willen worden.

Overwogen wordt dat:

= De groeiende weerstand van omwonenden en van omliggende gemeenten tegen de bouwplannen en omstandigheden zoals de stikstof- en woningbouw- crisis, de verdeling van de schaarse stikstofruimte, de nabijheid van een Natura 2000 gebied (Meijendel) en de toenemende druk op een gezonde, groene leefomgeving een nieuwe zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk maken,

= De provincie aangeeft zeggenschap en participatie van omwonenden als het gaat om de inrichting hun leefomgeving serieus neemt en van groot belang vindt,

= De provincie een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het regionale belang en welzijn van haar inwoners,

= De voltallige gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd heeft met de motie ‘second opinion’ over het proces omdat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is een zorgvuldige afweging te maken.

Zondagmiddag zal er in Vlietland gedemonstreerd worden tegen de plannen. Plek van samenkomst: het veld voor de Vlietlandbrug (kruising Nicolaas Maeskade/Frans Halsplantsoen) Voorschoten. Tijdstip: 14.15 uur.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter