Nieuws
Project ‘Visie op Vuurtorens’ van start

Rijkswaterstaat vindt een goede omgang met cultureel erfgoed belangrijk. Cultureel erfgoed vind je onder meer in het landschap, onder de grond en in de gebouwde objecten. Van het totaal van 6600 bouwwerken die door Rijkswaterstaat worden beheerd, hebben ongeveer 170 de status van rijksmonument. Een bijzondere categorie rijksmonumenten is de groep van 18 vuurtorens.  Bij beschermde bouwwerken is er de wettelijke verplichting om rekening te houden met de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Ook wanneer het gebouw niet langer actief in gebruik is. Een goede omgang met monumentale vuurtorens vraagt om kennis en expertise. Rijkswaterstaat is nu gestart met het project ‘Visie op Vuurtorens’. Deze visie beoogt een praktische invulling te geven aan de toekomst van de monumentale vuurtorens.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter