Nieuws
Verkiezingen

Op 15 maart kunt u stemmen voor Provinciale Staten en de waterschappen Delfland (Voorburg) en Rijnland (Leidschendam, Stompwijk). Voorafgaand aan de stembusgang proberen partijen uiteraard zieltjes te winnen. Vlietnieuws ontving de volgende bijdragen:

= D66. Tobias Grond, inwoner van Voorburg, staat op nummer 7 van de kandidatenlijst D66 voor de Provinciale Staten: Waarom wil je eigenlijk de politiek in?

‘Die vraag is me vaak gesteld de afgelopen tijd. Meestal met enige verbazing in de ogen, want veel mensen hebben toch veel vooroordelen over ‘de politiek’. Maar ik wil de tegenstelling niet opzoeken. Het gaat mij om de verbinding: samen werken aan het mooier maken van onze provincie. Waarom ik dat zo belangrijk vind? Dat vertel ik graag.

Een jaar of twintig geleden was ik een kind van een jaar of 10. Ik speelde graag met de kinderen die bij ons om de hoek woonden. Ik kende ze niet zo goed, want ze gingen naar een andere school. Op een gegeven moment zat het samen spelen er niet meer in; mijn ouders en ik snapten niet wat er aan de hand was. Tot een paar jaar terug.

Wat bleek? We hadden het verkeerde geloof. Daar schrok ik van. Zonder het te weten ben ik onderdeel geweest van segregatie in onze samenleving. Geen contact met andere kinderen op basis van een andere overtuiging. Als het aan mij ligt is dat nu precies waar we vanaf moeten.

In onze samenleving en in de provincie hebben we grote opgaven die we aan moeten pakken: de woningbouwcrisis, het openbaar vervoer en de klimaatcrisis. Die opgaven kunnen we aan: maar enkel als we samen optrekken. Ik wil de politicus zijn die de verbinding zoekt tussen en met onze inwoners, om samen naar oplossingen te zoeken die voor ons allemaal werken. Om zo de stilstand te stoppen, en samen vooruit te gaan’.

= GroenLinks. De partij levert een interview met twee van haar Provinciale kandidaten uit Leidschendam-Voorburg: Babette Tresfon en Casper van Vliet.

‘De provincie gaat vooral over je leefomgeving. Woningbouw, natuurbehoud, regionale wegen en fietspaden om een paar onderwerpen te noemen. De provincie neemt ook besluiten over onze energienetwerken, controleert of bedrijven zich houden aan milieuregels en veilig zijn en ondersteunt de regionale economie.

Een goed voorbeeld van hoe belangrijk de provincie is blijkt wel uit de onrust over de mogelijke bouw van recreatiewoningen in Vlietland. De provincie speelt een rol bij het goed- of afkeuren van dat soort bouwplannen. In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur heeft gesuggereerd heeft de provincie naar eigen zeggen nog niet besloten of ze voor de aanleg van een vakantiepark is’.

Zorgen dat we nog natuur overhouden is juist een van de redenen dat Casper zich kandidaat stelde. Hij was blij dat GroenLinks zich als eerste partij in de provincie kritisch uitsprak over de huidige bouwplannen in Vlietland. Net zo belangrijk vind hij goed klimaatbeleid. ,,Ik wil niet dat de Nieuwe Driemanspolder iedere zomer bijna droog valt zoals afgelopen augustus.” Babette vult aan: ,,Het is belangrijk dat mensen op alle lagen van de democratie hun stem laten horen. Zeker omdat de provincie een belangrijke tussenschakel is en dicht bij de gemeente staat in de onderwerpen die er spelen. Zoals het openbaar vervoer. Dat kan echt veel beter”.

Er valt volgens beide kandidaten dan ook echt wat te kiezen. Neem de discussie over het terugdringen van de uitstoot van stikstof en wat de landbouw daar aan kan bijdragen. Kunnen boeren doorgaan op de huidige manier en proberen we door middel van innovatie de doelen te behalen, kopen we boeren gedwongen uit of helpen we boeren een omslag te maken naar een duurzame en circulaire landbouw? Deze kandidaten zetten in op het laatste.

Wat veel vooral jonge inwoners van onze gemeente raakt is het gebrek aan betaalbare woningen. Wat kan de provincie doen om de woningcrisis aan te pakken? De provincie bepaalt de kaders voor sociale woningbouw in gemeenten, of betaalbare middenhuur. Ook dat is een politieke keuze. Het maakt uit of de provincie zegt dat dertig procent of dat de helft van alle woningen sociale woningbouw moet zijn. Tresfon: ,,Ik kies voor een betaalbare woning voor een leraar, en niet voor een nieuwbouwwijk waar 5 ton de norm is.’’

= AWP. De partij doet mee aan beide verkiezingen.

Tuinders moeten extra waterschapsbelasting betalen, totdat de waterkwaliteit aan de veiligheidsnormen voldoet. Dat zegt Hans Middendorp van de AWP Delfland. ,,Het slootwater in Westland en de gemeenten erom heen blijft gewoon giftig. In 2022 waren er meer dan 10 bestrijdingsmiddelen boven de veiligheidsnorm. De AWP extra controleurs aan stellen – en daar moet de glastuinbouw voor betalen via een hogere waterschapsbelasting. Want de vervuiler moet een keer betalen.’’

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ‘zet opnieuw niet door’, zo blijkt uit de Waterkwaliteitsrapportage van Delfland over 2022. ,,Dat is gewoon een eufemisme voor het feit dat het oppervlaktewater vol bestrijdingsmiddelen zit”, zegt Middendorp. ,,Het is toch van de gekke dat de Greenport Westland helemaal niet groen is, maar vol zit met landbouwgif? Want een bestrijdingsmiddel is gewoon gif! Misschien niet zo gevaarlijk voor mensen, maar wel voor allerlei beestjes in het water en die zijn wel belangrijk voor de biodiversiteit.’’

Er zijn meer dan tien bestrijdingsmiddelen waarvan de gemiddelde concentratie over het hele jaar boven de veiligheidsnormen uitkomt. ,,Dat zijn dus geen incidenten’’, zegt Middendorp. En dan zijn er nog tientallen bestrijdingsmiddelen die ieder afzonderlijk onder de veiligheidsnorm blijven, maar de hele cocktail heeft natuurlijk wel een negatieve invloed op kleine waterbeestjes en watervlooien. Die kunnen zich minder goed voortplanten, waardoor er voor vissen ook weer minder te eten is.

= Bij Omroep West is vanaf vandaag een debat van de lijsttrekkers van de twaalf partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezing Delfland te zien. Per stelling komen drie van de voorlieden aan het woord

= PvdA en GroenLinks roepen in persberichten eenieder op morgen naar Vlietland te komen om te demonstreren tegen de bouw van 222 recreatiewoningen daar. Het gebied moet groen blijven, zo menen zij.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter