Nieuws
Beraad provincie-Den Haag over Vlietzoom

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland en B&W van Den Haag zijn met elkaar in overleg over de toekomst van de Vlietzoom; het Haagse gebied aan de oostkant van de Vliet tegenover Voorburg. Kernpunten daarbij: woningbouw, behoud ruimte voor vervuilende en watergebonden bedrijven, verkeer op de Westvlietweg. Dat blijkt uit een brief van GS aan Provinciale Staten.

‘Wij zijn in gesprek met de gemeente Den Haag over de ruimtelijke opgave in het deelgebied Vlietzoom die verweven is met onder de woningbouwopgave in de Binckhorst en het behoud van ruimte voor HMC (vervuilende)- en watergebonden bedrijvigheid in de regio Haaglanden. Voor de ontsluiting staat de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor langzaam verkeer voorop. In dit kader zal in de komende maanden gezamenlijk verkeersonderzoek meer duidelijkheid moeten geven over alternatieven voor de ontvlechting van autoverkeer en (zwaar)transport, met name op de Westvlietweg’, aldus GS.

GS willen greep houden op de ontwikkelingen in de Vlietzone: het gebied tussen Vliet en A4 waarvan de Vlietzoom onderdeel uitmaakt. Als de gemeenten geen overeenstemming kunnen bereiken over de gewenste ontwikkelingen daar, zal de provincie de knoop doorhakken.

Eerder dit jaar legden de provincie, de betrokken gemeenten en waterschappen het document Toekomstbeeld voor de Vlietzone op tafel; een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen.

Met het Toekomstbeeld is een nieuwe fase aangebroken, aldus GS. Nu staan centraal:

= De verdere uitwerking van de (ruimtelijke) bescherming van de Vlietzone, de concretisering van het begrip ‘Vlietwaardig’, het waarborgen van de kwaliteit van het gebied en de planmatige verankering hiervan,

= De gerichte aanpak en uitvoering van (deel) projecten ter verbetering van het functioneren van de Vlietzone. Prioriteit heeft daarbij de ‘Vlietwaardige’ ontwikkeling van het meest stedelijke deel van de Vlietzone, de Vlietzoom (Haags gebied tegenover Voorburg, red), waarbij herstructurering van de HMC-bedrijvigheid (vervuilende bedrijven, red) in de regio, en aanpak van de verkeersproblematiek meest urgent zijn.

GS geven aan dat de uitwerking van het begrip ‘Vlietwaardig’ via een beeldkwaliteitsplan zou kunnen. Ook laten GS weten met een notitie te komen over de ruimtelijke verankering en kwaliteitsborging van een ‘robuuste recreatieve zone langs de Vliet door het landschapspark de Vlietzone’.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter