Nieuws
Mist over woningbouw

Er is nog steeds geen duidelijkheid over het woningbouwprogramma voor Leidschendam-Voorburg tussen nu en 2030. Een eind januari door gedeputeerde Anne Koning gepubliceerde opgave is weliswaar aangepast, doch nog steeds wijken de cijfers af van informatie die B&W aan de gemeenteraad hebben verschaft, en is er geschoven met bouwprojecten.

Het gaat om de Regionale realisatieagenda; een per regio en gemeente onderverdeelde lijst te bouwen woningen tot en met 2030. Zuid-Holland zou in die periode 74.445 nieuwe woningen moeten realiseren. Alle agenda’s samen komen tot 61.327. De stukken worden morgen door alle partijen feestelijk getekend.

Volgens de agenda moet Leidschendam-Voorburg 2262 woningen bouwen. In januari meldde de agenda: Klein Plaspoelpolder 605 woningen, Overgoo Leidschendam 500, Vlietvoorde (Duivenvoordecorridor) Leidschendam 285, het voormalige CBS-terrein in Voorburg 231, De Star Leidschendam 155, Leytsche Hof Leidschendam 153, Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam 153, Vlietweg 3 Leidschendam 138.

In de lijst ontbraken echter een groot aantal bouwprojecten die B&W eerder gemeld hebben. Bovendien kwamen de aantallen te realiseren woningen niet overeen met getallen die in gemeentelijke stukken stonden.

Navraag van Vlietnieuws leerde dat er ‘per abuis’ bouwprojecten met minder dan 200 woningen op de lijst staan. De lijst was ook niet volledig. Het zou gaan om een momentopname. ‘Grote tijdsdruk’ wordt als reden gegeven voor de gang van zaken. Bovendien legde de gemeente alle blaam bij de provincie; die had de agenda opgesteld.

De opgave is nu aangepast: KPP, Overgoo, Vlietvoorde en het voormalige CBS-terrein staan er nog steeds op; De Star, Leytsche Hof, Van Ruysdaellaan en Vlietweg zijn vervallen. Nieuw op de lijst zijn: Schakenbosch (325 woningen) en het Diaconessenhuis (200 woningen).

De opgave KPP is hoger dan tot nu toe bekend (418 woningen), Overgoo is 300 woningen minder dan voorzien. Het CBS-terrein is een project dat al afgerond is, bij het Diaconessenhuis ging het tot nu toe om 127 tot 164 woningen.

Uit de agenda blijkt dat Leidschendam-Voorburg van de te realiseren 2262 woningen 26 procent in de sociale sector tot stand brengt. Onder de noemer ‘betaalbaar’ staat 43 procent. Dat zijn sociale- en middeldure woningen samen, huur en koop. Formeel wil de gemeente 30 procent en 20 procent middelduur bouwen; tezamen 50 procent.

De stukken maken verder duidelijk dat Leidschendam-Voorburg er niet in slaagt voor 2030 nog eens 750 sociale woningen te realiseren. De agenda meldt 599.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter