Nieuws
En dat is de tweede keer

De harde wind heeft ertoe geleid dat een rek met reclameborden op het terrein van Forum Sport, Prins Bernhardlaan Voorburg, het begeven heeft. Het is de tweede keer in ongeveer een jaar tijd dat deze stellage niet tegen de kracht van de wind bestand blijkt. De februaristorm van 2022 veroorzaakte dezelfde schade, alleen toen aan de andere kant van het bordenrek. Het gaat om een gemeentelijk sportpark. Desondanks moest de vereniging de schade zelf herstellen omdat men ook zelf de constructie had aangebracht. Dat gebeurde overigens pas een half jaar later. Kennelijk is toen niemand op de idee gekomen het hele bouwsel eens op stabiliteit te controleren. Het resultaat van die nalatigheid is er nu. Net als vorig jaar vielen er overigens geen gewonden toen de borden omlaag kwamen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter