Nieuws
Extra inspanningen betaalbare woningen nodig

Er zijn extra inspanningen nodig om betaalbare woningen – sociale huur (tot circa € 800), middenhuur (tot circa € 1.000) en betaalbare koop (tot € 355.000) – te realiseren. Zo nodig kan bestaande regelgeving (Verordening sociale en middeldure woningbouw) worden aangepast en voorzieningen worden getroffen in ruimtelijk beleid (ruimtelijke kaders, Woonagenda, Omgevingsvisie en -plan).

Dat schrijft wethouder Bianca Bremer in een brief aan de gemeenteraad. Het schrijven is ter begeleiding van de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden die de wethouder vandaag tekent. Volgens die agenda moet de gemeente tussen nu en 2030, 2262 woningen realiseren. Daarvan valt 43 procent in de categorie betaalbaar (26 procent sociaal). Vlietnieuws publiceerde er gisteren over.

De wethouder noemt de Realisatieagenda een ‘inspanningsverplichtingen. Gemeenten wordt gevraagd zich in te spannen voor voldoende bouwlocaties in ruimtelijke plannen en het afgeven van de benodigde omgevingsvergunningen om de afgesproken woningaantallen en prijssegmenten te halen’.

‘Tot 2025 zijn de afspraken gericht op het uitvoeren en waar mogelijk versnellen van de woningbouwplannen. Vanaf 2025 is de ambitie om meer betaalbare woningbouw te realiseren dan op dit moment in de prognoses zit. Gevraagd wordt om mogelijkheden te benutten om het aandeel ‘betaalbaar’ te vergroten’.

Leidschendam-Voorburg heeft als beleidsregels bij woningbouw 30 procent sociaal, 20 procent middelduur. ‘Het streven is dat elke gemeente op termijn minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad heeft. De geplande woningbouw in de regio voldoet nog niet aan de ambities’, aldus Bremer.

‘Naast de woningbouwopgave is een versnelling van de woningbouw een belangrijk onderdeel van de afspraken. Met de huidige regelgeving en beperkte personele capaciteit kunnen de gemeenten echter onvoldoende vaart maken’, zo gaat de wethouder verder, die vervolgens verwijst naar plannen van de rijksoverheid om de versnelling mogelijk te maken. ‘Hierin wordt ingezet op kortere doorlooptijden door een andere werkwijze bij woningbouwontwikkeling en bij bezwaar/beroep, en het versterken van de personele capaciteit. De effecten hiervan moeten worden afgewacht’.

‘Ten behoeve van de realisatie van de woningbouw zijn door de gemeenten kritische succesfactoren aangedragen die om een oplossing vragen. Dit is een voorwaarde om (de versnelling van) de woningbouwopgave te realiseren. De kritische succesfactoren hebben onder andere betrekking op mobiliteit, middelen voor sociale en betaalbare woningen en personele capaciteit. In de eerste helft van 2023 worden deze oplossingsrichtingen verder verkend. Vóór de zomer van 2023 wordt de nadere uitwerking besproken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter