Mening
U zegt het maar: Vlietland; de provincie doet er toe

‘Op 15 maart 2023 mogen we stemmen voor de Provinciale Staten. In het debat in de aanloop er naartoe gaat het vooral over de verhoudingen in de Eerste Kamer. Te weinig aandacht gaat uit naar de rol van de provincie in ons land. Gemakshalve vergeet men dat de provincie over echt belangrijke zaken gaat. Eén van de belangrijkste taken van de provincie is de verdeling van de schaarse ruimte.

Helemaal relevant in een provincie als Zuid- Holland, waar een constante belangenafweging plaatsvindt tussen woningbouw, infrastructuur, bedrijven en natuur. Afhankelijk van de kleur van de politieke partij, maakt men andere afwegingen. Elke dag weer.

Meer dan 15 jaar geleden heeft de provincie Zuid Holland ruimte gemaakt oor de ontwikkeling van villavakantiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dit gaf de gemeente Leidschendam Voorburg de gelegenheid om samen met projectontwikkelaars plannen te maken. Jarenlang is hier niets mee gebeurd. In een gebied in de gemeente Leidschendam- Voorburg dat door vele bewoners uit Den Haag, Leiden en Voorschoten veelvuldig voor recreatie wordt gebruikt.

Het afgelopen jaar zijn de plannen van de gemeente Leidschendam Voorburg in samenwerking met projectontwikkelaars in een stroomversnelling gekomen. In de huidige plannen verandert Vlietland Noord in een villapark met 222 recreatiewoningen. Dat is een gebied van bijna vijf voetbalvelden groot. De besluitvorming ligt – na meerdere keren te zijn uitgesteld- in september 2023 in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Als PvdA maken wij ons zorgen over deze ontwikkeling. Vlietland is dé achtertuin van vele bewoners in onze regio. Het is een van de weinige plekken publiek groen. Juist in onze drukke Randstad waar velen geen eigen tuin hebben, moeten we die ruimte koesteren door erop de juiste wijze in te investeren.

De ontwikkelingen in Vlietland zijn niet uniek in Nederland. Ook elders zijn of worden grote delen groen opgeofferd aan de komst van luxe vakantiewoningen. Denk aan voorbeelden langs onze kust, maar ook op de Veluwe, in Drenthe, Overijsel, Brabant en in Limburg. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn vaak publieke investeringen nodig. Bij Vlietland gaat het om grote aanpassingen, zoals het aanleggen van grondwallen, parkeerplaatsen en wegen. In Vlietland is daar meer dan 10 miljoen euro mee gemoeid. Geld dat de provincie Zuid Holland moet betalen. Gemeenschapsgeld. Ons geld. Geld dat je ook kunt steken in plannen die het gebied verder ontwikkelen én zorgen dat het vrij en toegankelijk blijft. Wij vinden de bouw van een villavakantiepark in Vlietland een investering in enkelen ten koste van velen.

Voor de PvdA is het belangrijk dat een plek als Vlietland een groen en open karakter blijft houden. Voor mensen die geen buiten hebben. Of gewoon ongestoord willen recreëren in openbaar groen. De coronacrisis heeft laten zien hoe veel belangrijker publiek groen is geworden. We moeten ervoor zorgen dat we dit soort besluiten niet meer nemen. Niet het pleit beslechten in het voordeel van de ontwikkelaars, maar in het voordeel van onze bewoners: een zo open mogelijk recreatie- en natuurgebied dus.

Denk dus bij de komende verkiezingen niet dat de provincie er niet toe doet. De politieke kleur van de provincie maakt uit. Tussen ruimte voor projectontwikkelaars of meer ruimte voor open natuurgebieden waar iedereen plezier kan beleven. De keuze is aan u’.

(Sangita Paltansing, gemeenteraadslid Leidschendam-Voorburg; Evelyn Hijink, lid Provinciale Staten Zuid-Holland; Marc Newsome, gemeenteraadslid Leiden; Ad de Graaf, burgerraadslid Voorschoten; Arnold Posthuma, gemeenteraadslid Voorschoten)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter