Nieuws
Recordbedrag voor inhuren kennis en kunde

B&W hebben vorig jaar 15 miljoen euro uitgegeven aan het inhuren van kennis en kunde die men niet in het ambtenarenkorps voorhanden had. Het bedrag was 50 procent hoger dan er in 2021 aan externe inhuur werd besteed (10,4 miljoen euro), en bijna het dubbele van de uitgaven in 2020 en 2019; respectievelijk 8,5 en 8,4 miljoen euro. De informatie is na een beroep op de Wet open overheid (WOO) vrijgegeven.

De hoogste uitgaven voor externe inhuur zijn geboekt onder ‘bedrijfsvoering’; 1,95 miljoen euro. Voor de afdeling werk&inkomen, jeugd, zorg (WOZ) is 1,6 miljoen euro aan externe inhuur geboekt, voor het klantcontactcentrum ter waarde van 1 miljoen euro. Stadsbeheer gaf 822.000 euro uit voor mensen die men van elders haalde. Bij veiligheid, toezicht en handhaving staat 0,5 miljoen als uitgave. Deze groep vormt de top 5.

Bij de nodige uitgaven wordt ‘corona’ dan wel ‘corona herstelbeleid na coronacrisis’ als project genoemd waarvoor van elders kennis en kunde is ingehuurd. Om leefgeld aan Oekraïnse vluchtelingen te kunnen betalen werd 200.000 euro uitgegeven aan externe expertise; voor de opvang van de Oekraïners zelf ging bijna 90.000 euro op aan arbeidskracht van buiten het gemeentelijke apparaat.

De zogenoemde ‘taskforce’ die de verkeerschaos rond de Mall moet verhelpen kostte 255.000 euro aan deskundigen van buiten.

In de gemeentelijke begroting staan jaarlijks standaard maar enkele miljoenen euro’s (3 tot 4) voor externe inhuur. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp nooit.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter