Nieuws
Terrassenbeleid verandert

B&W hebben besloten tot een vernieuwing van het terrasbeleid. Aanleiding vormen de ervaringen tijdens de coronapandemie en de verruiming van terrassen die ter compensatie van omzetverlies toen werd toegestaan. Het oude beleid dateerde uit 2015. De wijzigingen zijn:

=Verruiming in onderling overleg mogelijk. In goed overleg met buren van beide aangrenzende panden kan bij uitzondering een gevelterras met maximaal 3 meter per kant breder vergund worden dan de gevelbreedte van de eigen inrichting. Dit biedt in sommige gevallen mogelijkheden om bestaande verruimingen (vanwege corona) te behouden, =Terrassen Damlaan Leidschendam. In afwijking van lid 4 geldt voor de Damlaan in Leidschendam dat de vrije ruimte voor voetgangers en minder validen op 1 punt op het voetpad altijd een minimale afstand van 1,8 meter moet bedragen,

= Terras bij detailhandelondersteunende horeca. Detailhandelondersteunende horeca mag een terras van maximaal 10 vierkante meter. Voor het maximale terrasoppervlak is gekozen om ondernemers te faciliteren, zonder dat de aanvullende horeca het straatbeeld gaat domineren,

=Duurzame terrasverwarming. Sfeerelementen op gas zijn toegestaan, net als andere vormen van terrasverwarming, zoals, elektrische kussentjes, dekentjes en infrarood heaters. Omdat de gemeente duurzaamheid nastreeft is het gebruik van heaters op gas niet langer toegestaan,

=Verdeling eilandterrassen. Bij een eilandterras mogen ondernemers met elkaar tot een passende verdeling komen en heeft het college hier niet langer een rol in. Een Eilandterras is een los van de gevel gelegen terras, voor of in de directe nabijheid van het desbetreffende horecabedrijf, met een afstand van meer dan 3,5 meter tussen de gevel van desbetreffende inrichting en het terras. Een evenredige verdeling in vierkante meters van het beschikbare oppervlakte dat gebruikt kan worden voor eilandterrassen tussen de verschillende aanvragers,

=Beeldkwaliteit in beschermde stadsgezichten. Het Huygenskwartier Voorburg en het Sluisplein Leidschendam zijn als beschermd stadsgezicht historische gebieden met een eigen uitstraling. De terrassen in dit gebied moeten passen en aansluiten bij de historische sfeer,

=Vergunningsduur. Een terrasvergunning wordt voor 5 jaar verleend. Dit geldt zowel voor gevelterrassen als eilandterrassen. Terrasvergunningen voor een eilandterras én een gevelterras dienen apart te worden vergund. Bij eilandterrassen kan de verleende vergunning gewijzigd worden in het geval van een nieuwe toetreder.

De voorgestelde wijzigingen gaan in bij de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels. Verleende terrasvergunningen ten tijde van de inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven geldig. Voor de eisen wat betreft materialisatie en beeldkwaliteit geldt een overgangsperiode van 5 jaar na vaststelling van beleid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter