Nieuws
Onduidelijkheid over bestemmingsplan Vlietland

Het is niet bekend wanneer B&W het ontwerp-bestemmingsplan Vlietland-Noord, waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk wordt, gaat behandelen. Het is derhalve ook niet zeker wanneer het oordeel van de gemeenteraad gevraagd wordt.

Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd laten weten. De PvdA liet eerder deze week in een opiniestuk over de mogelijke bebouwing van Vlietland weten dat de zaak pas in het najaar in de gemeenteraad aan de orde zou komen. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer repte eerder over het voorjaar.

Dat er nog geen duidelijkheid te geven valt hangt volgens de woordvoerster samen met de zienswijze van de provincie Zuid-Holland over een beeldkwaliteitsparagraaf in het ontwerp-bestemmingsplan.’Gezien de ruimtelijke ordeningsrol van de provincie, willen we met de provincie bespreken of de aanpassingen die gemaakt zijn, stroken met hun zienswijze’.

Het maken van afspraken wordt doorkruist door de verkiezing voor Provinciale Staten en de noodzaak om daarna een nieuwe coalitie te vormen die de provincie gaat besturen.

Een ander obstakel voor snelle besluitvorming is het advies dat de gemeenteraad wil vragen aan een onafhankelijk jurist over de plannen en de mogelijkheden ze te wijzigen dan wel ervan af te zien. De raad besloot begin februari tot het inwinnen van dat nadere advies. Daarvoor wordt nu een bureau gezocht. ‘Het college van B&W wil afwachten wat hieruit komt’, aldus de woordvoerster, verwijzend naar het advies dat uiteindelijk ter tafel komt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter