Nieuws
Plan voor bibliotheek Leidschendam

Wethouder Marcel Belt heeft een nieuw plan voor de bibliotheek Leidschendam op tafel gelegd. De bibliotheek gaat verhuizen van Fluitpolderplein 5 naar nummer 12. Dat pand moet grondig opgeknapt en verbouwd worden. Dat gaat naar schatting 3,5 miljoen euro kosten. De wethouder wil tevens het hele Fluitpolderplein onder handen nemen zodat dit een aangenaam verblijfsgebied wordt.

Dat blijkt uit een brief van de wethouder aan de gemeenteraad. De gevel van nummer 12 wordt van glas. Binnen komen er multifunctionele ruimten. Het hoogteverschil met buiten verdwijnt. Binnen moeten de plafonds omhoog. De werken hebben ook effecten voor mbo Rijnland dat op nummer 10 zit. Met hen wordt nu overlegd. Omdat nummer 12 lang leeg stond is er ook veel achterstallig onderhoud dat aangepakt moet worden.

De betrokken wijk De Heuvel/Amstelwijk schakelt over op duurzame energie. De nieuwe bibliotheek moet daarin mee. Daarover is echter beraad met en instemming van de Vereniging van Eigenaren nodig waarin ook woningcorporatie Wooninvest zit. Die corporatie moet bijvoorbeeld akkoord gaan met plaatsing van zonnepanelen op het dak.

Het Fluitpolderplein heeft geen verblijfskwaliteit, aldus Belt. Er zijn donkere hangplekken en overlast van jongeren. Het plein moet opnieuw worden ingericht, gericht op aangenaam verblijf. De doorgaande fietsroute moet verdwijnen; auto’s mogen alleen nog naar de parkeergarage onder nummer 5.

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen wil mbo Rijnland Fluitpolderplein 5 na het vertrek van de bibliotheek niet meer kopen. Gekeken wordt nu naar verkoop dan wel verhuur aan maatschappelijke organisaties die elders in de gemeente gehuisvest zijn.

De 3,5 miljoen euro aan kosten is exclusief de duurzaamheidsmaatregelen en exclusief de maatregelen aan het Fluitpolderplein. Belt laat weten in het najaar met een nadere uitwerking te willen komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter