Nieuws
Schoolverzuim neemt toe

In het schooljaar 2021-2022 zijn 395 gevallen van schoolverzuim door leerlingen tussen 5 en 18 jaar geregistreerd waarvan in 142 gevallen sprake was van herhaald verzuim. In het schooljaar 2020-2021 waren die cijfers 314 respectievelijk 114. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht.

Wegens aanhoudend verzuim zijn 11 jongeren naar HALT (alternatieve straf) gezonden. Een schooljaar eerder waren dat er 4. Luxe verzuim (afwezig zijn wegens vakantie) werd in 39 gevallen geconstateerd (waren er 25). Er werden op grond van luxe verzuim 18 processen-verbaal opgemaakt (waren er 9).

Het aantal jongeren dat langer dan vier weken thuis zat en dus niet naar school kwam lag op 37 (was 18). Het aantal gevallen waarbij ontheffing van de leerplicht werd gegeven steeg naar 31 (was 29).

Het aantal schoolverlaters zonder diploma (12-23 jaar) kwam uit op 99 (was 85). Nog eens 346 jongeren tussen 18 en 23 jaar kregen begeleiding naar opleiding, werk of hulp O(was 104).

Scholen ondernamen 474 preventieve acties om verzuim te voorkomen. Het ging dan om het inwinnen van informatie/advies dan wel het monitoren van de betrokken leerling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter