Nieuws
Gemeente toch niet zo groen

Leidschendam-Voorburg staat wat het aantal bomen betreft op plek 326 onder de Nederlandse gemeenten. Als gekeken wordt naar de kroonomvang van de bomen (schaduwwerking) komt de gemeente op plek 156. Dat blijkt uit een onderzoek dat Cobra groeninzicht voor de gemeente heeft uitgevoerd. Het rapport stamt uit maart 2020. Het motto van de gemeente luidt ‘een groene woongemeente’.

De gemeente kent ongeveer 82.000 bomen waarvan bijna 36.000 in gemeentelijk bezit (inmiddels is dit aantal 37.276, red.). Per inwoner kent de gemeente 1,09 boom. Het kroonoppervlak van alle bomen samen is vijf vierkante kilometer; 14 procent van de oppervlakte van de gemeente.

Het feit dat de gemeente landelijk gezien niet top scoort qua aantal bomen en kroonomvang schrijft Cobra toe aan de mate van verstedelijking en het feit dat het buitengebied bestaat uit veenpolders waar traditioneel weinig bomen groeien.

De gemeente kent zo’n 900 verschillende boomsoorten waarvan 42 procent ouder dan 30 jaar is. In de bomen is 110.000 ton CO2 opgeslagen. De gemeente produceert jaarlijks 335.000 ton CO2.

De oudste boom in de gemeente is een plataan uit 1730. Die staat bij de Vliet in Voorburg-West.

De gemeente kent 235 hectare tuin waarvan 60 procent ook werkelijk groen is. Dat is een hoger percentage dan het Nederlandse gemiddelde. Dat ligt op 51 procent.

Per wijk zijn er grote verschillen. Zo kent Stompwijk de meeste bomen maar die hebben samen met het Damcentrum Leidschendam de kleinste kroonomvang. Essesteijn Voorburg scoort wat kroonomvang betreft het best. Wat groene tuinen betreft scoort Park Leeuwenbergh een eerste plek; De Heuvel rest de laatste plaats.

Het aantal bomen in de gemeente is vorig jaar met 245 toegenomen. Dat heeft wethouder Marcel Belt bekend gemaakt. Er staan er formeel nu 37.276. Door kap en fouten in het registratiesysteem nam het bestand met 615 af; door plant en het toevoegen van bomen in het systeem kwamen er 960 bij.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter