Nieuws
Geheime stukken beter vindbaar

De gemeente maakt geheime stukken die op grond van de Wet open overheid (WOO, de vroegere WOB) openbaar worden, beter vindbaar. Tot nu toe publiceerde de gemeente alleen het WOO/WOB-verzoek en het besluit tot openbaarmaking. De stukken zelf niet. Op de site van de gemeente is nu een contactformulier gezet waarmee belangstellende de stukken kunnen opvragen.

Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten naar aanleiding van vragen van Vlietnieuws. Als reden voor het tot nu toe niet openbaren van alle stukken noemt de woordvoerster ‘dat er weinig vraag naar is en dat het veel tijd kost om de documenten toegankelijk te maken’.

‘Omdat wij wel transparant willen zijn en een ieder wel over deze stukken mag beschikken, hebben wij voor nu als oplossing een contactformulier op de website staan voor het opvragen hiervan. Een ieder kan dan aangeven welke stukken ze willen ontvangen en binnen 5 werkdagen wordt dan contact opgenomen om te bespreken hoe de stukken ontvangen kunnen worden’.

‘Dit is een tijdelijke situatie. De WOO regelt dat overheidsorganisaties naast informatieverstrekking op verzoek (passief) ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar moeten maken (actief). Deze verplichting treedt op een later (nog te bepalen) moment gefaseerd in werking en is dus nog niet ingegaan’.

‘Deze datum zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog in een meerjarenplan bekend maken als stappenplan. Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de bijbehorende stukken zijn daarin één van de categorieën. Vanaf het moment dat deze verplichting gaat gelden en de bijbehorende publicatiesoftware hiervoor beschikbaar is, zullen wij aan deze verplichting voldoen. Vanaf dat moment zijn de Woo-stukken voor een ieder gelijk in te zien’.

De gemeente heeft de site ook aangepast daar waar het gaat om oude WOB-verzoeken. Wie die wil inzien krijgt nu op de site een blok Archiefweb.eu te zien. Dat valt over de pagina heen zodat WOB-besluiten – die wel worden genoemd – niet meer te zien of te lezen zijn. Het blok archiefweb.eu vereist het invullen van een concrete datum. Dat is echter vrijwel onmogelijk aangezien de onderliggende tekst niet leesbaar is.

De woordvoerster: ‘De site archiefweb.eu opent inderdaad links op het scherm over de gemeentelijke website heen. Onder de kalender staat een zoekbalk waar je een zoekwoord in kunt vullen. Als je op het vergrootglas klikt, start je zoekopdracht. Dan opent aan de rechterzijde de opgevraagde informatie. Bedankt voor dit signaal. We hebben bovenstaande toelichting inmiddels toegevoegd aan onze website’.

Inzake het feit dat het venster archiefweb.eu over de site heen valt en belangstellenden dus een onderwerp en of datum moeten ‘gokken’ laat de woordvoerster nog weten: ‘Men kan in het zoekveld WOB invullen. Dan vindt u de documenten die eerder gepubliceerd zijn. Mocht u een specifiek onderwerp willen zoeken, dan zou u de gemeentelijke website in een nieuw venster kunnen openen zodat u daar kunt kijken naar de laatste Woo-verzoeken’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter