Nieuws
Eerste weidevogels gespot in de Meerpolder
De aanleg van het nieuwe weidevogelgebied op de grens van Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (Zoetermeerse Meerpolder) is bijna afgerond. De eerste weidevogels weten het gebied  nu al te vinden.

Het nieuwe weidevogelgebied is tot stand gekomen door een samenwerking van boeren en inwoners uit het gebied, boerenlandvogelexperts, de twee gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Het motto van dit project was ‘droge voeten voor de boeren, natte voeten voor de weidevogels’. Waar vogels behoefte hebben aan af en toe natte voeten is een teveel aan water voor boeren geen pretje. Door een kavelruil liggen de gronden van de provincie nu aaneengesloten: de percelen die wat hoger liggen zijn nu van de boeren, waardoor zij minder wateroverlast hebben. Afgelopen najaar is begonnen met de inrichting van het gebied. Door laagtes in de weilanden aan te brengen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen, werden er ‘natte voeten’ gebieden voor weidevogels gemaakt. Dit zijn ook de plekken die snel vollopen bij harde regen.

Midden in een aantal graslanden zijn kruidenstroken met bloemen aangelegd voor vlinders en bijen. Door heel specifiek te kijken naar de inrichting van het gebied en het aanbrengen van zonnepompen is gezorgd dat het water zich met name zal concentreren in de gebieden waar de weidevogels de ruimte krijgen. Al dit moois is straks van afstand te bekijken vanaf de dijk die om de Meerpolder heen ligt. Er wordt ook een kijkscherm geplaatst aan de Leidschendamse kant nabij Meerpolder 1 en er komt een uitkijkpunt.

Boerenlandvogels als de grutto, kievit en tureluur horen bij Zuid-Holland. Voor veel van deze vogels is onze provincie een belangrijke plek om hun jongen ter wereld te brengen. Toch gaat het met deze vogels niet goed. Daarom wordt er in de provincie aan gewerkt om te zorgen voor voldoende geschikt leefgebied.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter