Nieuws
Geen bezwaar tegen komst slibdepot

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft geen bezwaar tegen de komst van een slibdepot aan de Westvlietweg, achter nummer 69, op het gelijknamige bedrijfsterrein ter hoogte van Huygens Hofwijck. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van de dienst. Het slib is afkomstig uit riolen, kolken en gemalen.

De vergunning voor de komst van het depot is aangevraagd door Partners in milieutechniek Den Haag. De maximale opslag is 300 ton; per jaar 5000 ton.

ODH constateert dat er in het slib minerale olie, PAK (chemische verbindingen) en zware metalen zitten doch dat is niet ‘potentieel gevaarlijk’. Ook in het lozen van afvalwater op het riool ziet ODH geen bezwaar. Het lozingsniveau is ‘acceptabel’. Er is een ‘verwaarloosbaar’ risico op bodemvervuiling.

De geluidhinder mag tussen 07.00 en 19.00 uur (openingstijd) gemiddeld niet meer dan 49 decibel zijn, met uitschieters tot 69 decibel. ODH vindt dat ‘aanvaardbaar’.

Erkend wordt dat bezinksel uit het slib geurhinder veroorzaakt. Maatgevend zijn daarbij drie woningen in de buurt (Spoorlaan 50, Waterpas 91-93). De geurhinder is echter minder dan de wet aangeeft en dus zijn er geen nadere voorschriften nodig.

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat er op het terrein een kantoorgebouwtje komt. Er wordt opslag van maximaal 50.000 kubieke meter zand (die vrijkomt uit het slib) voorzien. Ter plekke gaan drie mensen werken.

De aan- en afvoer gaat gepaard met 15 vrachtwagenritten per dag. Die rijden per jaar 117.000 kilometer. Daarnaast wordt er nog met twee bestelwagens gereden. Aan- en afvoer gaat via de Westvlietweg en het bedrijfsterrein daar.

Inmiddels heeft VVD-gemeenteraadslid Guus Beek B&W vragen gesteld over het depot, direct bij de gemeentegrens. Hij wil weten of B&W iets wisten van de Haagse plannen en of zij actie gaan ondernemen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter