Nieuws
Negatieve gevolgen bouwplan bij station

Te veel geluidoverlast voor nieuwe bewoners, toename luchtvervuiling, extra verkeersproblemen, meer windhinder, minder zon voor bebouwing in de buurt; dat zij de gevolgen van het Haagse plan om aan de westkant van station Laan van Nieuw Oost Indië 1200 woningen, kantoren, winkels en voorzieningen te bouwen. Dit alles op de plaats van het oude ministerie van Sociale Zaken, Anna van Hannoverstraat 4.

De gevolgen van het bouwplan blijken uit een milieueffect rapport van het bureau Witteveen+Bos, opgesteld voor de gemeente Den Haag. Volgens het bureau dienen de bouwers te proberen de negatieve effecten van hun project te verminderen dan wel te voorkomen.

Bij geluid worden de normen overschreden, zo blijkt. In plaats van maximaal 48 decibel geluid op de gevel is er sprake van 62 decibel (verkeer), 64 decibel (spoor), 83 to 85 decibel (BP tankstation Laan van Nieuw Oost Indië) en 55 decibel (geluidsinstallatie station). Een en ander kan betekenen dat er ‘blinde gevels’ moeten komen (zonder openslaande ramen/deuren) en balkons moeten worden afgedicht. Bij het tankstation zijn specifieke maatregelen nodig.

De luchtvervuiling in het gebied neemt met 1 tot 3 procent toe. Bovendien is er geuroverlast van het BP tankstation en de te realiseren winkels/horeca.

De verkeersproblemen ontstaan omdat de bewoners van de te bouwen woningen zorgen voor minstens 2800 extra autobewegingen per dag. Met name op de kruising Schenkkade-Laan van Nieuw Oost Indië gaat dat voor problemen zorgen. De bereikbaarheid van het gebied wordt minder. Er wordt wel ingezet op meer fietsgebruik maar de fietsstroken langs de Laan van Nieuw Oost Indië zijn te smal. Ook de oversteek op de kruising Schenkkade-Laan van Nieuw Oost Indië wordt een probleem.

De hoogbouw die voorzien is zorgt voor meer windhinder doch dat blijft binnen de normen. Diezelfde hoogbouw leidt tot meer schaduw op elf woningen in de buurt. Volgens de normen die Den Haag zelf hanteert moet daarvoor een oplossing worden gevonden.

Extra probleem vormt de hinder voor de omgeving tijdens de sloop/nieuwbouw. Deze hinder is echter niet permanent. Voordeel van het hele bouwplan: de hittestress in het gebied neemt af. Nu is ter plekke alles steen, straks komt er groen en een park tussen de bebouwing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter