Nieuws
Besluitvorming tramlijn via Voorburg-West

B&W besluiten op 18 april over het tracé van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV-tram) vanaf Den Haag CS via de Binckhorst naar Station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk/Delft. Op 30 mei zou de gemeenteraad dan akkoord moeten gaan. Op 16 mei bestaat er gelegenheid voor inwoners om in te spreken bij de gemeenteraad over de HOV.

Dat schema is gisteravond bekend geworden tijdens een informatieavond waarbij ideeën van bewoners van Voorburg-West over een leefbare en veilige inpassing van de trambaan werden gepresenteerd. De tram zou naar Station Voorburg moeten rijden via Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse. Richting Rijswijk is de gedachte route: Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrug.

Pas nadat B&W hebben besloten krijgen de bijna 500 mensen die in de zomer van 2022 een zogenoemde zienswijze instuurden op het gedachte tracé antwoord op hun bezwaren en opmerkingen. De zogenoemde ‘voorlopige voorkeursvariant’ werd in juli 2022 bepaald door rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In november 2022 werd deze variant ook financieel ‘dichtgetimmerd’.

De bewoners van Voorburg-West willen bij de aanleg van de HOV-tram onder andere: meer groen, geluidisolatie van woningen, trillingisolatie van woningen, een bredere groenstrook langs de Maanweg, een groene geluidswal langs de Maanweg, een tweede parkeerontheffing voor bewoners, het inrichten van de wijk als 30 kilometerzone, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Maanweg en Overburgkade, veilige oversteken Prinses Mariannelaan in verband met de Groen van Prinsterer basisschool en IKC Heeswijk, een financiële uitkering aan wijkbewoners, het ondergronds brengen van de tramverbinding, het afsluiten van alle wijkingangen, vrij liggende fietspaden, het afsluiten van de wijk voor vracht- en zwaar verkeer, het inrichten van een milieuzone, parkeerterrein in de woongebieden, het verminderen van verkeer op de Prinses Mariannelaan door andere weginrichting en bredere fietsstroken, het omvormen van Overburgkade en Heeswijkstraat tot fietsstraten, Geestbrug afsluiten.

Wat B&W met de wensen gaan doen is onduidelijk. Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus liet eerder weten dat het gekozen tracé te veel ‘minnen’ voor de gemeente bevatte. Die wilde hij gaan aanpakken. Hoe zulks bij besluitvorming over een maand nog doet, en tegen welke kosten, werd op de informatieavond niet duidelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter