Nieuws
Harde botsing over rechtszaak bouw villa

B&W moeten op last van de gemeenteraad een verweerschrift ingediend bij de rechtbank Den Haag inzake de bouw van een tweede villa Park Vronesteyn 24 Voorburg, intrekken. Dit op voorstel van D66-fractievoorzitter Wouter Jorissen. Tijdens een debat in de gemeenteraad stemden alleen coalitiepartij VVD en oppositiepartij CDA tegen.

Medio 2021 weigerde de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar tegen de bouw van de villa af te geven. Destijds verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal waarschuwde de gemeenteraad toen al voor de juridische gevolgen. B&W waren voor de bouw. Rouwendal stelde dat de gemeenteraad het besluit wel goed diende te motiveren.

De eigenaar van Park Vronesteyn 24 stapte naar de rechter. In november 2022 dienden B&W namens de gemeenteraad een verweerschrift in. Dat werd opgesteld door ambtenaren van het Klant contactcentrum.

In het verweerschrift staat dat B&W voor de bouw waren. Tevens werd opgemerkt dat de gemeenteraad de verklaring van geen bezwaar had geweigerd af te geven ‘zonder deugdelijke motivatie’.

Pas twee weken geleden werd de gemeenteraad over de zaak geïnformeerd. Zijdens de griffie, het ambtelijk secretariaat van de gemeenteraad, werd toen om argumenten voor een verweerschrift gevraagd. Dat leidde uiteindelijk tot spoedberaad van de fractievoorzitters, vorige week, en de motie van Wouter Jorissen.

Jorissen wees erop dat het verweerschrift dat nu bij de rechtbank ligt haaks staat op het besluit van de gemeenteraad en dat die raad het hoogste orgaan is in de gemeente. De D66-voorman stelde dat nog tot en met 31 maart stukken bij de rechter kunnen worden ingediend; een nieuw verweerschrift.

,,B&W geven nu aan met de appellant mee te gaan’’, aldus Jorissen, die de hele gang van zaken ‘kwalijk’ noemde. PvdA-voorman Jochem Streefkerk stelde dat de communicatie tussen B&W en de gemeenteraad ‘ernstig’ te wensen over liet. Ook wees hij erop dat de KCC-ambtenaren de zaak kennelijk anders beoordeelden dat die van de griffie.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer zei dat B&W zelfstandig over het verweerschrift mochten beslissen. De door haar voorganger gevraagde motivatie van de gemeenteraad was er nooit gekomen. De wethouder erkende echter dat het verweerschrift nooit in het college van B&W aan de orde is geweest. ,,Het heeft ook mij verrast. Dit is zeker niet handig. Ik betreur de gang van zaken en beloof beterschap. Nu moeten we dit samen zien op te lossen.’’

VVD-fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel sprak over ‘een tik op de vingers’, maar stelde ook dat de gemeenteraad de hand in eigen boezem diende te steken vanwege het niet leveren van de motivatie van het besluit uit 2021. Nathalie van Weers (GroenLinks): ,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs.’’ Frank Wilschut (ChristenUnie) over de gang van zaken: ,,Zo moeten we niet samenwerken.’’

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter