Nieuws
Manende woorden burgemeester

Burgemeester Martijn Vroom heeft bij het begin van de eerste gemeenteraad die hij voorzat manende woorden gesproken inzake vertrouwen in de politiek en het herstellen van betrouwbaarheid.

,,Ik ben niet alleen maar uw technische voorzitter. Ik zie het als mijn werk en opdracht, ook op uw eigen verzoek, om u een beetje te helpen bij het goede voorbeeld geven. Als er iemand ergens kan werken aan her herstel van vertrouwen is dat natuurlijk het hoogste orgaan van de gemeente en dat bent u.’’

,,Het gaat bijvoorbeeld over dat we met elkaar regels hebben afgesproken wat we buiten doen. Wat we binnen doen. Ook hoe we met elkaar omgaan. De verantwoordelijkheid van onze voorgangers is natuurlijk ook die van ons. Ik zal u erop wijzen.’’

De burgemeester kreeg het meteen voor zijn kiezen. Een debat over de strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en verkeers- en vervoerswensen van de gemeente, moest meerdere keren onderbroken worden vanwege onduidelijkheden over amendementen en afwijkende teksten in de computersystemen van de gemeenteraad.

Uiteindelijk werd het ‘glazen venster’, zoals de burgemeester de computers noemde, uitgezet en ging de raad over op rondgedeelde papieren versies van amendementen.

Bij de installatie van een nieuw commissielid, mevrouw Giulia Olenroot (ChristenUnie) sprak Martijn Vroom haar aan met ‘je’. Zij kreeg een speldje met het gemeentewapen. ‘Draag het met trots en ere’, voegde de burgemeester daaraan toe. Zelf droeg hij het speldje niet.

Bij het agendapunt ‘ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Vroom’ deelde betrokkene zelf mee per 1 mei de sleutel te krijgen van een nieuwe woning in Leidschendam-Voorburg.

Tijdens de vergadering merkte de burgemeester op dat de indeling van de gemeenteraadszaal ‘onoverzichtelijk’ is, ,,maar daar wordt aan gewerkt.’’ Ook constateerde hij dat ,,het geluid hier zo slecht is dat niemand mij hoort.’’ Bij een stemming vroeg Vroom aan de griffier over er geen ‘stemmig muziekje’ bij kon. Ook merkte hij op dat de twee klokken in de raadszaal niet gelijk lopen. Toen bij een stemming iedereen voor bleek verzuchtte de burgemeester: ,,Noord Koreaanse uitslagen. Dan moet je altijd checken of het wel klopt.’’

Martijn Vroom onthulde dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een nieuw reglement van orde voor de gemeenteraad. Zo bleken er geen regels te zijn wat te doen als stemmen staken (meteen herstemmen of een maand uitstellen) en ook niet wanneer er nog moties ingediend kunnen worden voor een beraad (ter plekke of vooraf). De burgemeester sprak in dit kader over ‘een verwonderpunt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter