Mening
U zegt het maar: bezwaren tegen slibdepot

‘Onlangs werd bekend dat de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) geen bezwaar heeft tegen de komst van een RKG Slibdepot (RKG: Rioolslib, Kolkenslib en Gemaalslib) aan de Westvlietweg nabij de dorpskern van Voorburg. Nadat bekend werd dat voor de aanvraag van het depot emissiecijfers gebruikt werden, die niet van toepassing blijken op rioolslib, maar op baggerslib, zijn omwonenden en ondernemers fel gekant tegen de aanleg van het depot.

Wat is het geval: De melding van de komst van het depot werd pas recent door ODH gepubliceerd. Direct hierop zijn naastgelegen bedrijven in de aanvraag gedoken. Een opdracht volgde aan Olfasense, een gerenommeerd bureau dat gespecialiseerd is in geuronderzoek en geurmetingen. Zij constateerden dat het begeleidende rapport gebaseerd werd op de uitstoot van nauwelijks ruikend baggerslib, waarmee de te verwachten geuruitstoot dus wel meevalt. Onderbouwd werd dat de penetrante geur van RKG slib een factor 14 hoger is dan van baggerslib en bij het iedere week omzetten van het slib zelfs een factor 27 hoger is. Het gebruikte rapport voor de vergunningsaanvraag voor 5.000 ton RKG slib wordt daarmee misleidend genoemd.

Door de verwachte gevolgen blijken er inmiddels meer dan 120 getekende bezwaren van bewoners te zijn en al meer dan 70 bezwaren van bedrijven in de directe omgeving. De bezwaarmakers verwachten dat het RKG-slibdepot afhankelijk van de windrichting voortdurend stankoverlast zal veroorzaken bij het storten evenals bij het wekelijks omzetten van het rioolslib. Ondernemers vrezen zelfs voor gezondheidsrisico’s voor hun personeel.

Naast de geuroverlast zijn omwonenden verontwaardigd over de vestiging van een nieuw bedrijf aan de Westvlietweg dat buitendien extra verkeersoverlast zal betekenen. De geplande bedrijfstijden van het bedrijf zijn van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Naar het slib-en grondstoffendepot worden per dag 15 vrachtwagens en 5 busjes of personenauto’s verwacht ofwel 40 extra voertuig- bewegingen per dag en dat gedurende 6 dagen per week. Daarbij gaat het om heel zware vrachtauto’s terwijl het juist de bedoeling is om de Westvlietweg verkeersluwer te maken. Een zware en extra verkeersbelasting op de Westvlietweg en de directe omgeving is niet passend in Voorburg-Leidschendam. Het verkeer zal daarbij beduidend meer geluidoverlast in de nabije omgeving betekenen.

Een zienswijze (het bezwaar) is tot en met 22 maart via vergunningen@ODH onder vermelding van zaaknummer 01037369 in te dienen. Middels een ‘Pro-Forma’ zienswijze kan bij de Gemeente Den Haag nog tot 5 april of zelfs 19 april as om uitstel verzocht worden zodat er meer gelegenheid is tot nader onderzoek’.

(Rob Bloem)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter