Mening
Blog: Wat een afgang

Men bleef lachen, dinsdagavond in de gemeenteraad, maar eigenlijk was het beeld dat men afgaf diep treurig. En dat niet alleen door B&W en de leden van de gemeenteraad zelf, maar ook door de afwezige gemeenteambtenaren.

Hoe simpel kan het zijn? De eigenaar van Park Vronesteyn 24 Voorburg wil een tweede villa op zijn terrein aan de Vliet bouwen. B&W zijn voor, de gemeenteraad in meerderheid tegen.

De eigenaar stapt naar de rechter om toch zijn zin te krijgen. In de procedure voor de rechtszaak worden stukken gewisseld. De gemeente moet een verweerschrift schrijven. Een taak die aan de ambtenaren in Leidschendam toevalt. Het Klant contactcentrum, niet eens de gemeentelijke jurist.

Die ambtenaren schrijven, zonder last of ruggespraak, in november 2022 op dat B&W voor waren doch de gemeenteraad tegen maar dat die raad daarvoor geen deugdelijke motivatie had. Het stuk gaat, zonder dat een wethouder het ziet, naar de rechtbank Den Haag. De gemeenteraad weet van niets, wordt ook niets gevraagd.

Het is begin maart als de ambtenaren van de griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, lucht krijgt van de rechtszaak. Men vraagt zich af of de gemeenteraad geen stuk moet leveren met een motivering.

Paniek slaat toe. Er is nog maar tot 1 april tijd om de rechter van documenten te voorzien. De fractievoorzitters komen bijeen. Men wil de stukken van het Raadhuis zien. Doch die komen niet.

Voor 1 april is er nog maar één gemeenteraad, op dinsdag 21 maart. Het is Wouter Jorissen die de zaak aankaart. Middels een motie wil hij bereiken dat het ambtelijke verweerschrift van tafel gaat en wordt vervangen door een stuk waarin de beweegredenen van de gemeenteraad – het hoogste orgaan van de gemeente – wél staan.

Het debat is verhit. Wethouder Bianca Bremer was haar handen in onschuld. B&W mogen verweerschriften zelfstandig opstellen, zonder contact met of goedkeuring van de gemeenteraad. Ja inderdaad, B&W hadden het ambtelijke stuk ook niet gezien. En nee, het lag niet op de weg van B&W de gemeenteraad te consulteren. Jammer dat het zo was gelopen.

Geen woord over het ambtelijke falen; het gebrek aan politiek gevoel. Aan het lampje dat had moeten gaan branden ‘o, dit ligt gevoelig. Even overleggen met de wethouder en/of de gemeenteraad’.

Niets van dit alles. In plaats daarvan het eigen eerdere standpunt verwoorden ‘wij waren voor’ en de gemeenteraad afserveren. Je zou bijna gaan denken dat het opzet was.

Dat de ambtenaren in Leidschendam niet met de collega’s in Voorburg (griffie) communiceren bleef ook onbesproken. Net als het feit dat de gemeenteraad de relevante stukken nog steeds niet heeft. Bianca Bremer: ,,Ik heb geen verzoek ontvangen.’’ Waar is dat dan weer blijven hangen? Obstructie?

Wat een afgang. Ambtenaren die maar wat doen. Politiek verantwoordelijken die hebben zitten slapen en/of verantwoordelijkheid afschuiven. En dat wil dan als gemeente een vooraanstaande rol in de regio spelen. Men heeft de zaken zelf niet eens op orde. Een kindercrèche is er niets bij. Martijn Vroom zal wel denken ‘waar ben ik in terecht gekomen?’

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter