Nieuws
B&W willen slibdepot niet

B&W vinden de komst van een slibdepot op bedrijfsterrein Westvliet (Haags grondgebied) ter hoogte van Huygens Hofwijck ‘een ongewenste ontwikkeling’. Dat blijkt uit een zogenoemde zienswijze die B&W bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) hebben neergelegd. ODH dient met de komst van het depot akkoord te gaan. Er zou slib komen uit riolen, kolken en gemalen.

‘Een (potentieel) besluit over vestiging van een nieuw bedrijf op het bedrijventerrein gaat in tegen de afspraak die op bestuurlijk niveau is gemaakt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen binnen de Vlietzone voor de duur van het provinciaal traject om een gebiedsplan op te stellen’, aldus B&W.

‘Daarnaast is binnen het project Vlietzone gesproken over een modernisering en revitalisering van het bedrijventerrein. In het project is de wens uitgesproken een einde te maken aan de huidige ‘verrommeling’ van het gebied. Bedrijventerrein Westvlietweg zou vooral ruimte moeten bieden aan de zogenaamde stadsverzorgende bedrijvigheid. Een faciliteit voor opslag en overslag van slib past niet in dit toekomstbeeld’.

‘Uiteindelijk maakt het college van B&W zich ook zorgen om de gevolgen voor de verkeersveiligheid op de Westvlietweg. De komst van een dergelijk bedrijf zorgt voor een toename van zwaar verkeer en dit is bijzonder onwenselijk gezien de beperkte ruimte voor verschillende verkeersdeelnemers. Een toename van zwaar verkeer strookt ook niet met de toekomstvisie Vlietzone waarin de wens wordt geuit om de Vlietwegen, waaronder de Westvlietweg, zoveel mogelijk verkeersarm te maken’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter