Nieuws
Slibdepot nu bij Wijkerbrug Voorburg

De eigenaar van het omstreden slibdepot dat op het bedrijfsterrein Westvlietweg (achter nummer 65) zou moeten komen, Partners in milieutechniek (PIM), zit nu met eenzelfde voorziening op Westvlietweg 14, schuin tegenover de Wijkerbrug in Voorburg. Daar is het huurcontract echter opgezegd per 1 januari 2023. Vandaar dat PIM een nieuwe locatie zocht, en vond, elders langs de Westvlietweg. In beide gevallen gaat het om Haags grondgebied.

PIM wil overigens op de nieuwe plek niet alleen slib afkomstig uit riolen, kolken en gemalen gaan opslaan (300 ton) en overslaan (5000 ton), er zou ook plek moeten zijn voor het overslaan van 50.000 ton grondstoffen voor de wegenbouw (zand, grindgrond, stenen, rioleringsmateriaal) en het opslaan van 1500 ton grondstoffen voor de wegenbouw. Het grondstuk waarop dit zou moeten gebeuren is bijna 3200 vierkante meter groot en in eigendom van Bugge Beheer b.v. uit Wassenaar.

Volgens de vergunningaanvraag is de acceptatie van gevaarlijke stoffen ‘uitgesloten’. Wel zitten er in het slib mogelijk zeer zorgwekkende stoffen (giftig, schadelijk voor milieu en gezondheid). De kans daarop wordt ‘zeer klein’ genoemd.

Bij aanmelding van slib wordt een risico-indeling gemaakt en vindt een administratieve controle plaats. Een nadere controle is er bij aankomst op de weegbrug en zintuigelijk bij de stort zelf. Het slib wordt enkele keren per jaar omgekeerd om het beter te laten drogen. Daarna wordt het afgevoerd naar een verwerker.

Bij het depot is er geluid van een shovel, een beweegbare kraan, vrachtwagens, de weegbrug en het lossen van materialen. Dit alles zes dagen per week (exclusief zondag) tussen 07.00 en 19.00 uur. De geluidoverlast blijft echter binnen de normen, zo liet PIM onderzoeken. Dat geldt ook voor luchtvervuiling en geurhinder.

De bodem waar het nieuwe depot zou moeten komen is waarschijnlijk vervuild. Dit mede in verband met een gasfabriek die er ooit in de buurt stond. De vervuiling moet nader worden onderzocht. Mogelijk zijn saneringsmaatregelen nodig.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter