Activiteiten
VRC ‘tijdelijk’ naar sportpark Westvliet

Rugbyclub VRC kan alleen ‘tijdelijk’ naar sportpark Westvliet. Dat blijkt uit een mededeling van de gemeente Den Haag op wiens grondgebied het sportpark ligt. Den Haag vult ‘tijdelijk’ in met ‘een periode van tien jaar’.

VRC zit nu aan De Star in Leidschendam doch moet daar weg vanwege woningbouw. B&W willen de vereniging een nieuw thuis geven op sportpark Westvliet op een braakliggend terrein tussen Westvlietweg 55 en Groene Zoom 11. Daarmee moeten B&W van Den Haag echter akkoord gaan.

Den Haag stemt er nu mee in dat ter plekke 113 bomen worden gekapt voor de aanleg van een rugbyveld, beachvolleybalvelden, de bouw van een clubgebouw en de aanleg van parkeervoorzieningen.

Het complex wordt 121 lang bij 68 meter breed. In de westhoek komen vier beachvolleybalvelden, in de oosthoek een clubgebouw. Dat clubgebouw bestaat uit twee aaneengeschakelde delen: 21 x 10,25 meter voor kleedkamers en douches, 31 x 10 meter voor restaurant, bestuurskamer, EHBO, fitness, opslag en toiletten. Naast het clubgebouw komen fietsrekken. Toegang via een wegverbinding met Groene Zoom, langs gebouw Mercanto van St. Caecilia.

B&W van Den Haag moeten nog beslissen over het ‘tijdelijk’ plaatsen van tien lichtmasten, twee rugbydoelen, ballenvangers en hekwerken ‘voor een periode van tien jaar’ ten behoeve van het aan te leggen rugbyveld en de beachvolleybalvelden. Dat wil men voor 1 mei doen.

B&W van Leidschendam-Voorburg willen de accommodatie dit najaar klaar hebben. Of dat haalbaar is, is de vraag. Voor de werken is eind 2021 2,6 miljoen euro uitgetrokken. Daarbij werd er echter van uitgegaan dat VRC eind 2022 al op sportpark Westvliet zou zitten. Door stijgende bouwkosten en inflatie is de 2,6 miljoen euro waarschijnlijk niet meer voldoende. B&W hebben nog geen nader financieringsvoorstel bij de gemeenteraad neergelegd.

Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben ongeveer een jaar gestreden over de aanleg. De aangevraagde omgevingsvergunning werd steeds gewijzigd. Bovendien eiste Den Haag allerlei nadere onderzoeken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter