Nieuws
Politici wisten af van wantrouwen

De lokale politici wisten al drie weken voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 dat het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek laag was. Bij een enquête van het bureau Toponderzoek gaf 56 procent aan geen vertrouwen in de politiek te hebben. Ook gaf 36 procent aan niet te gaan stemmen.

Na de verkiezing met een opkomst van 51,1 procent (vier jaar eerder nog 57,4 procent) toonden alle lokale politici zich geschokt door het kennelijke gebrek aan vertrouwen van de burgers in de politiek. Alom werd geconstateerd dat de band met de kiezers kennelijk verloren was gegaan.

Toponderzoek achterhaalde ook dat 32 procent van de kiezers voor de stembusgang aangaf op dezelfde partij te zullen gaan stemmen als men in 2018 deed. Als top drie onderwerpen die de inwoners van belang vinden werden in de enquête aangegeven: 1) verkeer/wegen, 2) woningbouw, 3) zorg/welzijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter