Nieuws
Vrijwilligers molen De Vlieger gehuldigd

Wie eenmaal heeft kennis gemaakt met molen De Vlieger in Voorburg, laat deze niet gauw meer los. Dat heeft Bram Zonderop in 2021 bewezen toen hij zijn 50-jarig jubileum mocht vieren als molenaar van de toen 400 jaar oude molen. Maar dat geldt ook voor de vrijwilligers van de molen. Drie van hen zijn tijdens een molenavond voor vrienden en vrijwilligers gehuldigd voor het feit dat ze al meer dan 15 jaar als vrijwilliger aan de molen zijn verbonden. Het gaat om Corrie van Zaalen, Fred Verburg en Aart Struijk. Ze kregen van het bestuur als dank voor hun inzet een beeldje. Alle drie verzorgen zij rondleidingen door de molen, waarbij Corrie ook actief is in de molentuin, Fred tevens technische karweitjes verzorgt en Aart zich in het bijzonder met de expositie bezighoudt.

De molenavond was het eerste optreden van het nieuwe bestuur van de Stichting Molen De Vlieger, waarvan de oude bestuursleden om gezondheidsredenen hun functies moesten neerleggen. Het bestuur bestaat nu uit Gerard Zonderop, voorzitter, Ernie Kraal, secretaris, René Hobijn, penningmeester en Peter Jongenburger, algemene  zaken.

Naast de bestuursleden telt molen De Vlieger twaalf vrijwilligers, waarvan drie zich met de molentuin bezighouden. Tijdens het molenseizoen, dat loopt van 1 april tot 1 november, leiden de vrijwilligers op woensdag en zaterdagmiddag groot en klein rond door de molen, die behalve molen ook een museum is. Zij verzorgen tevens rondleidingen voor schoolklassen en zijn op bijzondere dagen, zoals de Erfgoeddag , de Molendag en de Monumentendag in de molen aanwezig.

Op zaterdag 1 april staan de molenaar en de vrijwilligers weer klaar bij molen De Vlieger, wanneer wethouder Bianca Bremer om 13.30 u door het lichten van de vang, het startsein voor het nieuwe molenseizoen zal geven. (foto Marian Turkesteen)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter