Nieuws
Nieuwe noodkreet openbaar vervoer

Het openbaar vervoer (OV) kan ‘geen positie houden’ als niet op korte termijn steunmaatregelen worden genomen. Gebeurt dat niet dan zijn de ambities van het openbaar vervoer in 2030 onhaalbaar. Dat stelt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), concessieverlener openbaar vervoer.

‘Het OV, dat ondanks grote gezamenlijke inspanningen en bijdragen van alle partijen al veren heeft gelaten tijdens de pandemie, staat echter opnieuw onder zware druk. Door de nawerking van de pandemie (traag reizigersherstel), de stijgende kostprijzen (inflatie, energie) en tekorten aan personeel (vacatures, ziekteverzuim) dreigt verdere afbrokkeling in 2023 en 2024’.

Het voorzieningenniveau kan ondanks de kostenverhogingen op peil blijven door:

= ook in 2024 extra geld van MRDH en gemeenten beschikbaar te stellen ondanks het afgeschaalde aanbod;

= de vervoerbedrijven te compenseren voor de energieprijzen;

= de indexaties van BDU (uitkering rijk aan vervoersbedrijven) en provinciefonds ook vanaf 2024 door te voeren;

= waar mogelijk en met behoud van het voorzieningenniveau aanvullende optimalisaties door te voeren: betere afstemming tussen vervoersbedrijven, flex- en deelvervoer;

= werk gaan maken met spreiding van reistijden;

= bijdragen voor studentenvervoer in 2024 niet te korten;

= in 2024 een begin te maken met een programma OV-doorstroming: bus en tram kunnen tien procent aan snelheid winnen via op doorstroming gerichte verkeersmaatregelen en kleinere investeringen;

= in 2024 een groenabonnement te introduceren naar Duits voorbeeld (goedkoop maandabonnement met vrij reizen),

= nog dit jaar werk te maken van een door de Tweede Kamer aangenomen motie om OV voor werknemers fiscaal gezien net zo gemakkelijk te maken als lease rijden;

= in samenhang met het bovenstaande een publiekscampagne te starten.

‘De personele vraagstukken in het OV zijn primair een zaak van de OV-bedrijven. Zij staan aan de lat voor personele zaken, voldoende personeel, gezonde chauffeurs, werkplezier, ontwikkelingen in productiviteit et cetera Accepteren van Engels als voertaal in het OV past daar bijvoorbeeld bij. Ook een gesprek over aanpassing van de thans toegepaste indexaties willen we niet op voorhand uit te weg gaan’, aldus MRDH.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter