Nieuws
Bouwstroom Haaglanden: 2000 woningen, ook hier

B&W hebben zich aangesloten bij Bouwstroom Haaglanden: een project van de woningcorporaties om samen 2000 industrieel, volgens een vast concept gemaakte woningen ‘in te kopen’ en in de regio te plaatsen. Het is een poging sneller betaalbare woningen te realiseren.

Door de deelname aan Bouwstroom Haaglanden verplichten B&W zich ertoe:

= zich ervoor in te spannen locaties te vinden waar door corporaties nieuwbouwwoningen via de bouwstroom kunnen worden gerealiseerd;

= bij de ruimtelijke- en vergunningenprocedures vroegtijdig in overleg te gaan met de initiatiefnemers om het vergunningsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen;

3. Besluitvorming over realisatie van projecten e bevorderen door verantwoordelijke commissies er vroegtijdig bij te betrekken;

4. Bij het maken van ruimtelijke en bestuurlijke afwegingen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de realisatiemogelijkheden van projecten.

De deelnemers in Bouwstroom Haaglanden noemen het noodzakelijk dat in hoog tempo nieuwe, betaalbare woningen worden bijgebouwd. ‘Door de inzet van conceptueel bouwen kunnen woningen in korte tijd worden opgeleverd. Door conceptueel bouwen te combineren met meervoudig opdrachtgeverschap ontstaan bouwstromen. Daarmee kunnen sneller en goedkoper kwalitatief goede en duurzame woningen worden gerealiseerd’, zo stelt men. In mei wordt de aanbesteding openbaar gemaakt.

De corporaties hebben de steun van de gemeenten nodig, niet alleen om voldoende vertrouwen vanuit de markt te krijgen bij de aanbesteding maar ook omdat ruimtelijk- en woonbeleid een zaak van de gemeenten is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter