Nieuws
Vlietland: Nijmeegse juristen aan de slag

Hekkelman advocaten en notarissen gaat een juridisch advies maken voor de gemeenteraad over de plannen 222 recreatiewoningen neer te zetten in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het Nijmeegse kantoor is gespecialiseerd in ‘overheidsgerelateerde juridische vraagstukken’, projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.

Op 1 februari besloot de gemeenteraad een zogenoemde ‘second opinion’ te gaan vragen over de Vlietlandse plannen. Dit nadat B&W aan de hand van een ambtelijke notitie en advies van de huisadvocaat, een voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland als juridisch onhaalbaar afwezen. Dat voorstel luidde:

= De gemeenteraad besluit het nieuwe bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ (waardoor de bouw mogelijk wordt, red.) niet vast te stellen,

= De gemeenteraad neemt voor heel het recreatiegebied Vlietland een voorbereidingsbesluit en ‘bevriest’ daarmee alle bestaande, onherroepelijke, bouwrechten,

= Het college van B&W wordt opgedragen een breed participatieproces te starten. Bestaande rechten worden hierbij nadrukkelijk niet als uitgangspunt genomen,

= Aan de hand van de uitkomsten van dit participatietraject en een zorgvuldige bestuurlijke afweging te komen tot een integrale herziening van het bestemmingsplan en dat in procedure te brengen.

B&W claimden daarbij ook dat de provincie Zuid-Holland (eigenaar van Vlietland) een afwijking van het bouwplan niet zou accepteren en zou ingrijpen. In een open brief bestreed de Commissaris der Koning, Jaap Smit, die voorstelling van zaken.

Sinds 1 februari is er achter de schermen gezocht naar een geschikt bureau voor het maken van de second opinion. Het proces is begeleid door een commissie van gemeenteraadsleden bestaande uit Sangita Paltansing (PvdA), Ed van der Schaft (SP), Ron van Duffelen (CDA), Frank Wilschut (ChristenUnie), Michiel van der Heiden (GroenLinks), Hans-Peter Klazenga (GBLV), Louise Kortman (VVD) en Alexander Hielkema (D66). Voorzitter is Ita Joosten, griffier van de gemeenteraad.

De second opinion zal gemaakt worden door Tycho Lam, specialist publieke- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hoe zijn opdracht precies luidt en hoeveel tijd hij voor zijn werkzaamheden heeft gekregen, is niet bekend.

Alhoewel de commissie geen afspraken heeft gemaakt inzake openbaarheid, zwijgen alle leden als het graf. De voorzitter reageert niet op vragen. Dat laat zij over aan de afdeling communicatie van B&W, de instantie die de gemeenteraad juist via de second opinion wil ‘ controleren’. De afdeling claimt desgevraagd dat nog niet bekend is welk bureau de opdracht voor het maken van de second opinion krijgt. Op nadere inhoudelijke vragen wordt niet ingegaan.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter