Nieuws
Spoedberaad gemeenteraad

De gemeenteraad komt vanavond met spoed in een extra zitting bijeen. Aanleiding vormt een rechtszaak rond de bouw van een tweede villa op Park Vronesteyn 24 Voorburg.

Op 11 mei 2021 het besluit genomen om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een vrijstaande woning met berging op het bewuste stuk grond. Dit tegen het advies van B&W in en zonder een onderbouwing toe te voegen.

De eigenaar van het perceel is daarop naar de rechter gestapt. Daar hebben B&W namens de gemeenteraad op 29 november 2022 een verweerschrift ingediend. Daarin werd gesteld dat B&W voor het bouwplan waren en dat de gemeenteraad het besluit had genomen ‘zonder deugdelijke motivatie’. Dat alles gebeurde zonder de gemeenteraad te informeren.

De zaak kwam op 21 maart aan de orde in een beraad van de gemeenteraad. Besloten werd toen het verweerschrift van B&W in te trekken en een nieuw verweerschrift in te dienen bij de rechtbank met een onderbouwing van het standpunt van de gemeenteraad. De Haagse rechter gaf daar tot 1 april de tijd voor.

De gemeenteraad moet vanavond akkoord gaan met de onderbouwing van het besluit van 11 mei 2021 ‘om reden van het beginsel van goed en betrouwbaar bestuur, zonder daarmee een nieuw politiek oordeel uit te spreken. De onderbouwing is gebaseerd op de overwegingen die in de verschillende raads- en commissievergaderingen zijn uitgewisseld’.

In de onderbouwing wordt verwezen naar een drietal vergaderingen over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gehouden op 27 mei, 24 juni en 7 juli 2020. De ontwerp verklaring werd destijds wel geaccordeerd om het voor omwonenden mogelijk te maken zienswijzen in te dienen tegen het bouwplan. In dat proces moest ook getracht worden beide partijen tot elkaar te brengen.

De gemeenteraad verwijst in het stuk aan de Haagse rechtbank verder naar drie vergaderingen over het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen op 23 maart, 6 april en 11 mei 2021.

‘De overwegingen die hebben geleid tot de weigering hebben betrekking op volgende aspecten van de goede ruimtelijke ordening:
= De grootte van de op te richten woning in samenhang met de grootte van reeds gebouwde woning,
= De schending van de privacy door inkijk en lichtverlies bij de naaste buren als de tweede woning zou worden gebouwd,
= De hoeveelheid grond die wordt verhard door aanleg van terrassen en dergelijke,
= De positionering van de op te richten tweede woning op het perceel,
= De tweede woning staat buiten de rooilijn van de zij- en achtertuin van Park Vronesteyn 24’.

De zaak wordt op 13 april mondeling bij de Haagse rechter behandeld.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter