Nieuws
Wensen inwoners Voorburg-West blijven liggen

De wensen die inwoners van Voorburg-West vorige week maandag hebben geformuleerd voor de komst van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV-tram) door hun wijk, blijven vooralsnog liggen. De gemeenteraad krijgt ze alleen gebundeld tezamen met het zogenoemde Masterplan voor de HOV, waarin het tracé vast ligt, aangeboden. Op 30 mei zou de gemeenteraad dan moeten beslissen.

Volgens een woordvoerster van B&W wordt er pas ‘in een volgende fase’ bekeken welke ‘inpassingsmaatregelen’ er nodig zijn. Die worden dan samen met omwonenden uitgewerkt. Daarbij komen ook de wensen die afgelopen maandag werden gepresenteerd aan de orde.

Het tracé Den Haag CS – Station Voorburg loopt via Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse. De aftakking naar Rijswijk/Delft via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrug.

De woordvoerster: ‘Voor het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan en de Prinses Mariannelaan tot aan de Geestbrug (qua kosten) is voorzien in aanpassing van de weg over de hele breedte, tot aan de tuinen. Bovenop deze inpassingsmaatregelen zetten rijk en regio zich in om, samen met de gemeente, de leefbaarheid en verkeersveiligheid elders in Voorburg West te verbeteren. Welke bedragen daar precies mee gemoeid zijn is nog onderwerp van besluitvorming en onderhandeling’.

De inwoners van Voorburg-West formuleerden tientallen wensen. Dat gebeurde in een door de gemeente eind 2022 opgestart ‘meedenkproces’ over verkeersveiligheid en leefbaarheid in Voorburg-West. Uitgangspunt daarbij: de HOV-tram komt er volgens het voorgestelde tracé. (foto: kruising Prinses Mariannelaan/Binckhorstlaan)

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter