Mening
Franks column: Prachtige groene woongemeente

Wat is het heerlijk om in Leidschendam-Voorburg te wonen! Je betaalt jaarlijks OZB (onroerend zaak belasting), rioolbelasting en afvalstoffenheffing en vervolgens heb je niks meer met de gemeente te maken. De straatverlichting doet het, je kunt je wc zonder problemen doorspoelen en je kunt je afval kwijt. Mijn inschatting is dat dit voor een zeer grote meerderheid van de inwoners geldt.

Complotdenkers zouden nu kunnen zeggen dat al deze inwoners door Het Systeem zijn geïndoctrineerd en niet beseffen hoe ze aan het lijntje worden gehouden. Ik geloof eerder dat complotdenkers in hun eigen systeem de weg zijn kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk een gevaarlijke opmerking mijnerzijds, omdat ik daarmee hun bestaansrecht ontken. Ik ga het wel merken op Twitter.

Een te verwaarlozen minderheid van de inwoners maakt zich druk over bijvoorbeeld:

= de bouw van recreatiewoningen op Vlietland,
= de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in Voorburg-West,
= het college van B&W dat de gemeenteraad in een juridische procedure rond de bouw van een woning voor de rechtbank te kakken zet,
= er voor 15 miljoen aan externen door de gemeente wordt ingehuurd,
= er extra handhavers worden aangetrokken die in een zwart gat lijken te verdwijnen (‘waar zijn ze?’),
= Schakenbosch is verkwanseld,
= het Wijkleercentrum op Schakenbosch moet verdwijnen,
= cultuur ondergewaardeerd wordt,
= plannen voor sociale woningbouw vooral bij plannen blijven,
= het verkeersinfarct bij de Hell of the Netherlands niet wordt opgelost,
= het al jaren niet lukt om de rugbyclub te verplaatsen,
= burgerparticipatie een wassen neus is,
= de gemeenteraad na de invoering van het dualisme in 2002 nu al tot de ontdekking is gekomen dat men aan de voorkant kaders moet meegeven,
= de prachtige groene woongemeente helemaal niet zo groen blijkt te zijn.

Wat een gezeur van dat minimale, kleine, verwaarloosbare minderheidje in onze prachtige gemeente!

Ik weet wat mij te doen staat. Gewoon mijn OZB, rioolbelasting en afvalstoffenheffing betalen en genieten van de straatverlichting die brandt, mijn wc die ik kan doorspoelen en mijn afval dat wordt opgehaald. Welterusten!

(Frank Rozenberg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter