Nieuws
Spoedberaad van tien minuten

De gemeenteraad heeft tijdens een spoedberaad van nog geen tien minuten unaniem besloten een nieuw verweerschrift aan de Haagse rechtbank te zenden in een zaak over de bouw van een tweede villa Park Vronesteyn 24 Voorburg. Het beraad vond op verzoek van burgemeester Martijn Vroom plaats. Er was niemand van de raadsleden die het woord voerde, noch een stemverklaring aflegde. Problemen waren er alleen met de geluidinstallatie en het stemsysteem. In 2021 besloot de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw. De eigenaar van het perceel stapte daarop naar de rechter. Eind 2022 dienden B&W namens de gemeenteraad een bezwaarschrift in. Daarin stond dat B&W voor de bouw waren en de gemeenteraad geen deugdelijke onderbouwing had voor de afwijzing. Dat leidde eerder deze maand tot grote commotie aangezien B&W recht tegen de lijn van de gemeenteraad ingingen. In aller haast werd besloten nog wel een motivering van het besluit uit 2021 te formuleren. Daarover is volgens de burgemeester ‘veel contact’ geweest waarbij veel meningen en feiten werden gewisseld. Op grond daarvan vond hij een formeel besluit over het nieuwe verweerschrift en het versturen daarvan naar de rechtbank noodzakelijk. Anders was het volgens Vroom ‘niet duidelijk genoeg’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter