Nieuws
Verduurzaming schoolgebouwen blijkt moeizaam

Er is weinig voortgang bij de verduurzaming van schoolgebouwen. Dat blijkt uit antwoorden die wethouder Jeffrey Keus gegeven heeft op vragen van de gemeenteraadsleden Liesbeth van der Heide (CDA) en Lisa Vogelaar (D66). Er is dit jaar 432.500 euro subsidie voor maatregelen beschikbaar.

‘In de contacten met de schoolbesturen heeft de gemeente de schoolbesturen gewezen op de noodzaak van verduurzamen, de kwaliteit van het binnenklimaat en specifiek de beschikbaarheid van subsidiegelden vanuit de voorziening. De schoolbesturen zien deze noodzaak ook. Er is inmiddels dan ook bij meerdere schoolbesturen interesse’, aldus Keus.

‘Scholengroep Spinoza heeft aangegeven in 2023 mogelijk de door een tegenvallende aanbesteding uitgestelde verduurzamingsmaatregelen voor zowel het Novum Voorburg als het Veurs Lyceum Leidschendam alsnog te willen oppakken. Voor (ver-)nieuwbouwprojecten geldt dat de verduurzaming onderdeel is van het project. Voor de Vijverhof Voorburg betekent dit dat er moet worden voldaan aan Bouwbesluit door een Bijna Energie neutraal Gebouw (BENG) te realiseren wat daarnaast voldoet aan Frisse Scholen Klasse B. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Sint Maartenscollege Voorburg en basisschool Maria Bernadette Leidschendam’.

‘De gemeente stuurt aan op de samenhang van verduurzamingsmaatregelen waarbij de prioriteit ligt bij maatregelen die zich gemakkelijk laten terugverdienen (quickwins). Dit hangt mede samen met het moment waarop een school in aanmerking komt voor renovatie en/of nieuwbouw. Hierbij gaat de eerste aandacht uit naar het binnenklimaat. Voor de meeste schoolbesturen geldt dat zij beschikken over een omvangrijke vastgoedportefeuille waardoor het zowel organisatorisch als financieel lastig is om meerdere gebouwen tegelijk (grootschalig) te verduurzamen’.

‘Bij verduurzamingsopgaven wordt vooraf de afweging gemaakt of de omvang van de investering in verhouding staat tot de resterende levensduur van het gebouw. Het realiseren van maatregelen die zich snel laten terugverdienen (quickwins) worden over het algemeen door de schoolbesturen in de uitvoering van hun onderhoudsplannen meegenomen’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter