Nieuws
Negentien miljoen voor duurzaamheid

B&W trekken in de periode 2023-2026 negentien miljoen euro uit voor duurzaamheidsmaatregelen. Dat houdt ook de zogenoemde energie omwenteling in: het vervangen van fossiele brandstoffen (met name gas) door hernieuwbare. Van het geld komt 8,8 miljoen euro uit een in 2021 ingestelde reserve van 46 miljoen euro, gevormd uit de verkoop van Eneco-aandelen. Nog eens 7,6 miljoen komt van de rijksoverheid.

Een en ander blijkt uit het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 dat wethouder Marcel Belt heeft gepresenteerd. De wethouder overweegt voor elk adres een tegemoetkoming van 500 euro beschikbaar te stellen ter bestrijding van de kosten voor de energie omwenteling, zo geeft hij aan. Dat is echter nog niet besloten. Zo’n maatregel zou in totaal 18,5 miljoen euro kosten.

Het meeste geld voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid, 11,7 miljoen euro, gaat op aan de energie omwenteling. Zo is er 3,9 miljoen euro voor het omzetten van gasgebruik van woningen in De Heuvel/Amstelwijk naar gebruik van aquathermie (het verwarmen en koelen met water). Het is de eerste wijk die in het kader van de energie omwenteling aan bod komt.

De gemeente start met wijkaanpakken voor andere delen van de gemeente, te beginnen in Leidschendam-Zuid. Daarvoor wordt burgerparticipatie gestart tezamen met campagnes gericht op energiebesparing. In groep 8 van de basisschool wordt gestart met lessen schone energie. Ook wordt gestart met duurzaamheidsonderwijs.

De gemeente wil inwoners bij energiebesparing helpen. De nadruk wordt gelegd op isolatie. Er wordt 1 miljoen euro extra uitgetrokken voor subsidie groene daken en het aangaan van goedkope leningen voor duurzaamheidsmaatregelen. Voor het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen is 1,65 miljoen euro beschikbaar, voor maatregelen ter verduurzaming bij nieuw te bouwen scholen 1,25 miljoen. Er wordt een regeling uitgewerkt voor steun aan verenigingen bij duurzaamheidsmaatregelen.

Om de gevolgen van de klimaatverandering beter de baas te kunnen zet de gemeente in op meer groen bij woningbouw, en versterking van reeds aanwezig groen. Voor dit alles komt er een Groen actieplan. Andere projecten zijn: hergebruik van afval (circulaire economie), en de verbetering van de lucht- en waterkwaliteit.

De wethouder wil verder investeren in een duurzame gemeentelijke organisatie. Dat houdt in: omschakelen op duurzame straatverlichting, elektrisch wagenpark bij gemeente, 0-emissie bij machines gemeente, verduurzaming gemeentelijke panden, stimuleren ambtenaren de auto te laten staan. Tegelijk worden er meer ambtenaren ingezet op het onderwerp verduurzaming.

Van de beschikbare 19 miljoen euro moet dit jaar 4 miljoen worden besteed, komend jaar 6 miljoen, in 2025 4,5 miljoen en in 2026 4,6 miljoen. De reserve die de gemeente voor verduurzaming heeft zal dan (in 2026) op 35,5 miljoen euro staan. Wethouder Belt gaat er van uit dan ook na 2026 de rijksoverheid de gemeente financieel zal blijven steunen bij de verduurzaming en energie omwenteling. Zekerheid is daarover echter niet.

De verduurzaming en energie omwenteling moeten in 2050 zijn voltooid. Dan is de gebouwde omgeving aardgasvrij, is de gemeente CO2-neutraal, wordt in de gemeente zelf 24% van de elektriciteitsvraag opgewekt, worden alle geschikte daken benut voor zonne-energie en is bij bestaande woningen een energiebesparing van 35% bereikt ten opzichte van 2015.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter