Nieuws
Vergunning voor rugbyveld en beachvolleybalvelden

De gemeente Den Haag heeft Leidschendam-Voorburg vergunning verleend voor de aanleg met een rugbyveld ten behoeve van VRC, en beachvolleybalvelden voor Volevo aan de Groene Zoom, sportpark Westvliet. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen in een mail aan de gemeenteraad laten weten.

‘Geachte leden van de raad, De gemeente Den Haag heeft op dinsdag 28 maart de vergunning voor de aanleg van het rugbyveld, beachvelden en een parkeervoorziening op Sportpark Westvliet in Den Haag verleend. De vergunning wordt onherroepelijk als er in de bezwaartermijn van 6 weken geen bezwaar wordt ingediend. De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt alles in het werk om na de bezwaartermijn direct met de uitvoering te starten.

In de raadsvergadering van 25 januari 2022 is besloten om Sportpark Westvliet een impuls te geven, door het aanleggen van een rugbyveld, beachvolleybalvelden en parkeergelegenheid. Na meerdere overleggen en overeenstemming met Den Haag over het ontwerp is direct een omgevingsvergunning aangevraagd. Het perceel is eigendom van Leidschendam-Voorburg, maar ligt op Haags grondgebied.

Bij het aflopen van de termijn van de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft Den Haag laten weten dat naast de gebruikelijke onderzoeken extra aanvullende onderzoeken nodig waren. Naast een uitgebreid onderzoek naar flora en fauna moest de gemeente ook een uitgebreid beplantingsplan aanleveren. Voor de 113 bomen die gekapt worden, komen circa 290 bomen van verschillende maten en soorten terug op Sportpark Westvliet. Hierdoor krijgt het sportpark ook een groene impuls. Het aanleveren van de extra aanvullende gegevens had gevolgen voor de planning. Als alles nu volgens planning verloopt kan VRC in het nieuwe seizoen verhuizen naar Sportpark Westvliet. Met vriendelijke groet, Astrid van Eekelen Wethouder Leidschendam-Voorburg’.

VRC zit nu nog aan De Star Leidschendam maar moet daar weg wegens woningbouw. Beachvolleybalvelden heeft de gemeente nog niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter