Nieuws
Regio slaat handen ineen tegen zoetwatertekort

Zoetwater wordt steeds schaarser. En dat is een probleem. Zoetwater is namelijk heel belangrijk in ons land. Voor ons drinkwater, voor de stabiliteit van dijken, maar ook voor de landbouw, scheepvaart, industrie en natuur. Om in de toekomst beter bestand te zijn tegen een zoetwatertekort hebben een groot aantal partijen afspraken gemaakt en vastgelegd in de bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027. Namens Zuid-Holland tekende gedeputeerde Jeannette Baljeu deze overeenkomst.

Jeannette Baljeu: ,,Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we weerbaar zijn tegen situaties van droogte zoals in de zomer van 2018. Onze aanpak en de maatregelen zijn erop gericht om de aanvoer van zoetwater te verbeteren en zoetwatervoorraden aan te leggen. Maar ook op innovatie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe bronnen zoals brak water of gezuiverd afvalwater.”

De bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027 biedt helderheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Dat zijn naast provincie Zuid-Holland de hoogheemraadschappen van Delfland (Voorburg), Rijnland (Leidschendam, Stompwijk), De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollandse Delta, de provincies Noord-Holland en Utrecht, drinkwaterbedrijven Oasen en Dunea en de gemeente Rotterdam.

De provincie Zuid-Holland coördineert de regio West-Nederland in het deltaprogramma zoetwater. In dit deltaprogramma werken de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, drinkwatermaatschappijen en landbouw- en natuurorganisaties samen aan een optimale zoetwatervoorziening. Als regio hebben wij een maatregelpakket ingediend bij het deltafonds waarmee de regio beter bestand is tegen droge periodes. Het doel van het Deltaprogramma Zoetwater is om uiterlijk in 2050 weerbaar te zijn tegen een zoetwatertekort.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter