Nieuws
Mentale problemen jongvolwassenen
Een groot deel van de jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar ervaart mentale problemen. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een landelijk onderzoek onder bijna 70.000 jongvolwassenen. In de regio Haaglanden hebben bijna 3500 jongvolwassenen de vragenlijst ingevuld.

Ruim de helft van de deelnemers geeft aan psychische klachten te hebben. Ook is er vaak sprake van eenzaamheid, stress en suïcidale gedachten bij deze groep.

Vaak gaat het om lichte psychische klachten, soms ook over matige of ernstige klachten. Bijna een kwart van de jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.

Een deel van de jongvolwassenen in de regio geeft aan een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten te hebben gehad in het jaar voor het onderzoek. Deze uitkomsten wijken niet tot nauwelijks af van het landelijke beeld.

Bijna twee derde van alle jongvolwassenen voelt zich eenzaam en ruim een kwart voelt zich sterk eenzaam. Zowel emotionele als sociale eenzaamheid komen veel voor onder jongvolwassenen.

Ongeveer de helft van de jongvolwassenen geeft aan zich (heel) vaak gestrest te voelen. Belangrijke bronnen van stress zijn school of studie, maar ook geldzaken/schulden worden genoemd.

De coronapandemie had veel impact op de jongvolwassenen, maar ruim 50% geeft aan meestal snel te herstellen na een moeilijke periode. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, vooral omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Ook maken zij zich zorgen over hun toekomst. Dat maakt deze doelgroep kwetsbaar.

,,Waar we al rekening mee hielden tijdens de coronaperiode, wordt met de resultaten van dit onderzoek bevestigd. Deze doelgroep had al onze aandacht. Wel onderstrepen de uitkomsten van deze monitor nog eens de noodzaak van extra inzet en ondersteuning”, zegt Annette de Boer, directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden.

Op basis van de resultaten adviseert de GGD de gemeenten in regio Haaglanden bij het ontwikkelen van (nieuw) gezondheidsbeleid.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter