Nieuws
Vragen over onderhoud Voorburgse Vlietbruggen

CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller maakt zich zorgen over de gevolgen van onderhoudswerkzaamheden aan de Voorburgse Vlietbruggen. Dat blijkt uit vragen die zij aan B&W heeft gesteld. Vlietnieuws heeft al herhaaldelijk over de werkzaamheden bericht.

‘De provincie Zuid-Holland heeft aangekondigd groot onderhoud te plegen aan de Wijkerbrug, Kerkbrug en Nieuwe Tolbrug. Het CDA begrijpt dat dit onderhoud noodzakelijk is en tijdelijk overlast en omleidingen met zich meebrengt. De planning voor het onderhoud is juli – augustus: groot onderhoud Kerkbrug, september – oktober: groot onderhoud Wijkerbrug, november – december: groot onderhoud Nieuwe Tolbrug’, aldus Muller.

‘De basisschool Sint Maartens ligt pal naast de Wijkerbrug, waarvan een aantal leerlingen aan de overkant van de Vliet woont. Deze brug is belangrijk onderdeel van hun veilige route naar school. De Kerkbrug grenst aan het populaire Huygenskwartier, wat in de zomer op vele recreanten, bezoekers en dagjesmensen kan rekenen, waarvan sommigen per boot aanmeren’.

‘De school en ondernemers uit de directe omgeving van deze bruggen geven in gesprekken met het CDA aan dat zij de provincie expliciet hebben gevraagd rekening te houden met de schoolvakantie/hoogseizoen. De huidige planning staat echter haaks op die wensen. Daarom stelt het CDA de volgende vragen:

= Op basis van welke overwegingen is deze planning tot stand gekomen? In hoeverre zijn de belangen van omwonenden en direct betrokkenen, zoals de basisschool en ondernemers, meegewogen bij deze planning,

= Is de wethouder het met het CDA eens dat werkzaamheden aan de, naast Sint Maartensschool gelegen, Wijkerbrug beter in de zomervakantie kunnen plaatsvinden dan vlak na de start van een schoolseizoen, om zo de overlast voor schoolgaande basisschoolkinderen te verminderen en de verkeersveiligheid voor deze kwetsbare groep verkeersdeelnemertjes te vergroten,

= Is de wethouder het met het CDA eens dat met oog op zomerrecreatie de werkzaamheden rond de Kerkbrug en het Huygenskwartier juist beter ná het hoogseizoen gepland kan worden,

= Is de wethouder bereid om met de provincie in gesprek te gaan over de planning van de werkzaamheden, zodat deze gunstiger zijn afgestemd met de zomervakantie van Sint Maartensschool (Wijkerbrug) en het hoogseizoen voor het Huygenskwartier (Kerkbrug)? Kortom: kunnen de werkzaamheden aan de Wijkerbrug worden verplaatst naar juli/augustus en de werkzaamheden aan de Kerkbrug naar september/oktober,

= Indien dit niet mogelijk is, op welke manier ondersteunt de provincie de gemeente dan in het creëren van een veilige schoolroute voor basisschoolkinderen van de Sint Maartensschool tijdens de werkzaamheden na de zomervakantie?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter