Nieuws
Nieuw afvalbeleid in de maak

Wethouder Marcel Belt wil in 2025 een nieuw afvalbeleid invoeren. Dat is erop gericht de inwoners het afval beter te laten scheiden. Daardoor moet de doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen tot maximaal 100 kilo per jaar, dichterbij komen.

Nu produceert elke inwoner gemiddeld 211 kilo restafval per jaar. Het restafval bestaat echter voor 34,7 procent uit spullen die daar niet in zouden moeten zitten doch gescheiden zouden moeten worden. Bij groenafval is dat overigens 36,6 procent, bij papier 11,4 procent, bij plastic/metaal/drankverpakkingen (PMD) 9,7 procent, bij glas 4 procent en bij textiel 3,9 procent.

Indien de bewoners perfect zouden scheiden, zou de hoeveelheid restafval op 73 kilo per persoon per jaar uitkomen.

Voor het nieuwe afvalbeleid wil Belt eerst weten hoe belangrijk de gemeenteraad het vindt de 100 kilo doelstelling te halen en per wanneer. Daarnaast spelen de kosten voor de inwoners een rol. Meer ‘service’ bij de afvalophaal leidt tot hogere lasten.

Avalex is inmiddels gestart met controles op de inhoud van containers aangeboden bij laagbouw woningen. Bij ondergrondse containers wordt de inhoud ook bekeken. Dat laatste moet leiden tot ‘schone’ en ‘vuile’ containers (qua inhoud). Vervolgens wil het bedrijf aparte routes invoeren langs beide soorten containers, gekoppeld aan aparte verwerkingsmethoden. Dat moet de afkeur van aangeboden afval terugdringen.

Belt stelt dat het afvalbeleid staat of valt met het bedrag van de inwoners. Er komen dan ook nieuwe campagnes gericht op gedragsverandering. Nadruk daarbij op PMD.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter