Nieuws
Dunea heeft water tekort

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft in de periode tot 2030 jaarlijks 7,5 tot 11,9 miljoen kubieke meter water tekort voor de drinkwatervoorziening aan inwoners. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) over de beschikbaarheid van water voor het maken van drinkwater in Nederland.

Dunea heeft al besloten meer water te halen uit de buffer in duingebied Berkheide (Wassenaar): geen 25,8 miljoen kubieke meter maar 32 miljoen. Ook wordt er jaarlijks 2 miljoen kubieke meter water extra gebruikt uit de buffer Meijendel (Wassenaar).

Uit het RIVM-stuk blijkt dat Dunea nog andere maatregelen voorbereid:

= het infiltreren van oppervlaktewater in de diepe ondergrond,

= het vergroten van de buffers in Berkheid, Meijendel en Solleveld (duinen tussen Kijkduin en Monster),

= het gebruiken van brak grondwater,

= het gebruik van oppervlaktewater uit de regio (bijvoorbeeld water uit Valkenburgse Meer),

= een wijziging van de vergunning op grond van de Waterwet waardoor de winning van water voor de drinkwatervoorziening flexibeler wordt om zo te kunnen inspelen op droge perioden en perioden met een hoge vraag naar drinkwater,

= investeren in omgekeerde osmose (waterzuivering) nu de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater slechter wordt,

= stimuleren besparing water,

= meer water inkopen.

Dunea heeft vergunningen voor totaal 112 miljoen kubieke meter water waarvan 20 miljoen kubieke meter via diepte-infiltratie. Die laatste wordt echter niet gebruikt. De technische wincapaciteit is 85,8 miljoen kubieke meter water. Dunea heeft nu echter al 86,1 miljoen kubieke meter nodig.

Dunea heeft onvoldoende reservecapaciteit. Waterbronnen hebben onvoldoende capaciteit en er gelden innamestops voor oppervlaktewater. Dunea gebruikt nu Maas- en Lekwater voor het maken van drinkwater.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter