Nieuws
Somber beeld bedrijfsterrein

Op bedrijfsterrein Westvlietweg, ter hoogte van Voorburg-West, gebeuren zaken die daar niet thuis horen. Omwonenden ondervinden bovendien stank van achtergelaten afval en geluidhinder door geluidinstallaties in auto’s en van feesten die er plaats vinden.

Dat staat in de Wijkagenda Vlietzoom die de gemeente Den Haag voor de periode 2023-2027 heeft opgesteld. De verkeersveiligheid staat onder druk door het vele zware verkeer; op de Westvlietweg wordt te hard gereden; er is geen ruimte voor voetgangers.

In de wijkagenda staat dat met ondernemers en politie actie wordt ondernomen om de veiligheid in het gebied te vergroten. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar het ontlasten van de Westvlietweg zodat de verkeersveiligheid beter wordt.

In de agenda staat ook dat de Vlietzoom een wijk moet worden waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Tegelijk wordt gewezen op de Toekomstvisie Vlietzone (inclusief Vlietzoom) die door de provincie is opgesteld. Daarin staats niets over een woonwijk in dit gebied.

De wijkagenda meldt verder dat de gemeente Den Haag de Vlietzoom gaat uitdragen als gebied voor sport, cultuur en recreatie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter