Nieuws
Zware kritiek jeugdplan Leidschendam-Noord

De fracties in de gemeenteraad, GBLV en PvdA uitgezonderd, hebben zware kritiek op het uitvoeringsplan jongeren 12-23 jaar voor Leidschendam-Noord. Dat bleek gisteravond in een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad. Het plan voorziet in acties voor de jongeren in de wijken De Heuvel, Amstelwijk en Prinsenhof. Dit jaar zou daar 50.000 euro aan besteed moeten worden.

Sabrina van den Heuvel (VVD) uitte twijfels over het plan. Een cijfermatige onderbouwing ontbreekt, zo stelde zij. Bij de voorgestelde acties voor de jongeren gaat het bovendien vrijwel exclusief om sporten. Wouter Jorissen (D66) zei meer te hebben verwacht. Hij hekelde het feit dat onduidelijk is hoe de gestelde doelen worden bereikt. ‘Wat doen we precies?’, zo vroeg Jorissen zich af.

CDA-gemeenteraadslid Jorrit Koster noemde het plan ronduit ‘vaag’. Iris Feld (GroenLinks) zag geen echte oplossingen, miste snelheid en vroeg waar de inbreng van de jongeren zelf is gebleven. Zij zag geen blijvende oplossingen voor de drie hoofdproblemen van de jongeren: scholing, werk, kansen krijgen. ‘Dit is pleisters plakken’. Kritiek kwam ook vanuit de ChristenUnie (‘Ik mis oplossingen’, aldus Guilia Olenroot) en SP.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer wilde de beantwoording overlaten aan twee ambtenaren. Commissievoorzitter Jeroen Brokke stak daar echter een stokje voor toen die ‘politieke’ vragen gingen behandelen.

De wethouder liet weten dat de cijfers ter onderbouwing van het plan voor de zomer komen. Zij erkende dat het ‘niet handig’ was dat die nog niet voorhanden waren. ‘Maar we zijn afhankelijk van partners’.

Bremer verdedigde zich verder met de stelling ‘We kunnen niet alles opschrijven’ en door te verwijzen naar het zogenoemde Programmaplan Leidschendam-Noord alsmede andere uitvoeringsplannen die er al liggen.

Op de vraag waarom bepaalde zaken wel in het uitvoeringsplan staan en andere niet had Bremer geen antwoord. Daar zei ze schriftelijk op terug te zullen komen. Wel stelde ze dat niet alles tegelijk kan omdat de gemeente daar de ambtenaren niet voor heeft.

In het beraad bleek overigens dat het uitvoeringsplan al door de gemeente en de partners is goedgekeurd. Indien de gemeenteraad het afwijst dan wel wijzigt moet een ‘dagelijks bestuur’ dat zij hebben gevormd zich daar over gaan buigen. Van der Heuvel: ‘Wij gaan er over’.

De zaak zal nu opnieuw aan de orde komen in de gemeenteraad. Diverse fracties kondigden moties aan. Overigens is het Uitvoeringsplan al eens teruggestuurd naar de wethouder omdat het inhoudelijk niet klopte. Dat werd toen door gemeenteraadsleden ontdekt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter