Nieuws
Geen zicht op thuis zittende jeugd

De gemeente heeft geen zicht op jongeren die thuis zitten. Wel op degenen die voortijdig een school verlaten of aankloppen voor een bijstandsuitkering bij de gemeente. Volgens wethouder Astrid van Eekelen zijn de thuis zittende jongeren ‘heel moeilijk te bereiken’. De wethouder zei dat in een beraad met een commissie uit de gemeenteraad.

In de bijstand zitten nu zo’n 1700 inwoners. Degenen die het makkelijkst weer aan werk zijn te helpen, zijn nu geholpen. De anderen zijn steeds moeilijker te bemiddelen. Jongeren blijken bovendien steeds vaker school te verlaten zonder diploma. De gemeente wil schooluitval trachten te voorkomen, onder andere door de inzet van leer-werkmakelaars. Die begeleiden de jongeren naar werk en of stages in de zorg, bouw, techniek en horeca.

Volgens Van Eekelen willen kleinere bedrijven (MKB) de jongeren wel in dienst nemen doch weten de ondernemers vaak niet goed wat hun rechten dan wel plichten zijn. Zij worden daar nu over voorgelicht.

Overigens zijn de zogenoemde ‘welzijnsgesprekken’ met bijstandsontvangers nog niet gestart. Oorspronkelijk zouden die gesprekken erop gericht zijn te achterhalen of betrokkene de uitkering wel terecht kreeg. Na weerstand vanuit de gemeenteraad werd het doel het bespreken van de hele situatie van betrokkene inclusief de mogelijkheid van meer of andere hulp. Volgens Van Eekelen kampt zo’n 40 procent van de bijstandsontvangers met meerdere problemen tegelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter