Nieuws
Meer opvang vluchtelingen onmogelijk

De gemeente kan niet meer vluchtelingen, statushouders (asielzoekers die mogen blijven), Oekraïners en arbeidsmigranten opvangen. ‘Nee, ik kan het niet. Ik weet niet hoe en ik weet niet waar’, aldus wethouder Bianca Bremer in een beraad met gemeenteraadsleden. B&W zullen dan ook niet de vinger opsteken als de vraag naar extra opvang wordt gesteld.

Bremer wees erop dat de gemeente geen panden heeft en ook geen grond. Voor de opvang van Oekraïners is wel gezocht naar geschikte plekken. Daarbij zijn twee locaties gevonden. In één daarvan, Vlietweg 16-17 Leidschendam, zitten nu 214 Oekraïners. De tweede plek moet geschikt gemaakt worden voor opvang. Dat kost minstens 8 miljoen euro, geld dat de gemeente niet heeft en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) niet wil betalen.

De wethouder hield de gemeenteraadsleden verder voor dat de zorg in de gemeente overbelast is. Zorg voor de vluchtelingen en de andere groepen is niet te regelen ‘De scholen kunnen het niet aan, de taallessen kunnen het niet aan. Wees reëel’, aldus Bremer.

In de regio Haaglanden bekijken de negen gemeenten wel hoe men elkaar kan helpen. Zo zou een bepaalde gemeente bijvoorbeeld één van de vele groepen kunnen gaan opvangen, waar dan de andere gemeenten aan meebetalen. Of, in ruil daarvoor de opvang van een andere groep organiseren. ‘Het hoeft niet perse op ons grondgebied’, stelde Bremer.

De wethouder erkende dat het COA en/of de rijksoverheid zeker weer bij de gemeente gaan aankloppen. ‘Maar als het er niet is, is het er niet’, zei Bremer. Zij gaf tevens aan geen herhaling te willen van de noodopvang zoals die bij RKAVV voor twee weken is gerealiseerd. Dat was voor alle betrokkenen een enorm klus geweest waarbij bovendien veel ambtenaren ingezet moesten worden die zo dus hun normale werk niet konden doen.

Met name PvdA (Becir Ogric) en GroenLinks (Kees Elenbaas) bepleitten een ruimhartige opvang waarbij nu al ingespeeld moet worden op de komende vraag. Sabrina van den Heuvel (VVD) en Freek Steutel (GBLV) pleitten voor realiteitszin. ‘We kunnen hier de wereld niet redden’, aldus Van den Heuvel. Steutel gaf aan dat ook de eigen inwoners behoefte hebben aan woningen en dat de pijn dus verdeeld moet worden. (Foto: deal over Vlietweg 16-17)

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter